Waarom BlueCity de houteconomie omtimmert met de Hout Hackathons

Banners Hart voor Hout

BlueCity maakt zich deze winter hard voor hout, met twee Hout Hackathons over kruislaaghout en wilgen. Geïnteresseerde houtpioniers kunnen zich nu opgeven om mee te doen aan één van deze Hackathons. Het is hard nodig om de houteconomie om te timmeren: hout heeft grote potentie voor een circulaire samenleving als grondstof voor de bouw, maar kan dit om verschillende redenen nog niet waarmaken. Waarom het zo belangrijk is dat dit wel gebeurt, leggen we je graag uit in dit artikel!

 

Kruislaaghout Hackathon: kansen voor het oprapen

Op dit moment wordt van restjes hout geen bouwhout meer gemaakt. Elk kastje, bouwplaat of pallet dat weggegooid wordt, zou gebruikt kunnen worden om nieuw kruislaaghout van te maken. Maar… dat gebeurt niet! Drie redenen waarom BlueCity in de Kruislaaghout Hackathon aan de slag wil om van resthout weer bouwhout te maken:

Stapels goed hout worden momenteel verbrand
Slechts 13% van het resthout in Nederland wordt hergebruikt. De rest wordt verbrand of laagwaardig toegepast als vulmateriaal in bijvoorbeeld MDF. Maar ook in dit soort producten waar snippers in worden verwerkt heeft de producent liever eerstehands hout: lekker voorspelbaar, zonder spijkers of ander herfabricagewerk dat erbij komt kijken. We zoeken graag een passende oplossing voor de 87% van het Nederlandse resthout dat nu verbrand wordt. 

Stijgende vraag naar nieuwe bouwmaterialen
In Nederland speelt een grote (ver)bouwopgave: of we nu nieuwe woningen gaan maken of slim gaan optoppen bovenop bestaande gebouwen, er is bouwmateriaal nodig om meer mensen te huisvesten. De kosten voor bouwmaterialen zijn vorig jaar met 25% gestegen. Deze opgave kan makkelijker gemaakt worden als we véél meer materiaal dat we nu verbranden inzetten als bouwhout. Win-win!

Technologie is al aanwezig
Het mooie is: we wéten al dat het kan! Om van die restjes hout bouwproducten te maken, zijn manuren en aandacht nodig voor een herfabricage proces. Het mooie is dat er veel voorbeelden bestaan die aantonen dat het technologisch kan. Een greep uit zulke initiatieven:
HERSO maakt al twintig jaar producten van tweedehands hout. Hun vloer is onder andere te bewonderen in het CIRCL paviljoen in Amsterdam.
SuperUse Studios ontwerpt al 25 jaar met tweedehands (bouw)materiaal, waaronder hout.
New Horizon oogst bouwmaterialen uit bouwprojecten die gesloopt worden, om er vervolgens een nieuwe bestemming aan te geven
– Marktplaats insert biedt een platform voor tweedehands materiaal of partijen die over zijn voor een zakelijke markt.

Ondanks deze pioniers en bestaande voorbeelden gaat de verandering veel te langzaam. Elke dag worden er duizenden tonnen goed hout verbrand. Dat kan en moet anders. Kan en wil jij hier aan bijdragen? Schrijf je voor 1 november in voor de Kruislaag Hout Hackathon! 

 

Wilgen Hackathon: herintroductie van een oerhollandse klassieker

Niet alleen aan het eind van de houtketen moet het roer om, ook aan het begin van de keten ligt een stevige opgave om het systeem te hacken. Uit het onderzoek van BlueCity blijkt dat een oerhollandse klassieker, de wilg, veel kansen biedt voor een biocirculaire samenleving:

Snelle groeier op natte grond
Nederlandse wilgen groeien als kool op natte bodemsoorten: van wilgentakken kun je al na een paar jaar flink oogsten. Dit zijn bodemsoorten die we in Nederland veel hebben, maar lastig verwaard worden. Een andere uitdaging is dat er op dit moment voornamelijk vee gehouden wordt op die natte gronden. Door de stikstofmaatregelen worden deze boeren de komende jaren uitgekocht en moeten deze natte gronden anders bestemd worden. De wilg biedt mogelijkheden voor lokale circulaire oplossingen voor deze problemen en veel pioniers kijken op dit moment naar het “Hollandse bamboe”  als alternatief voor koeien. 

Interessante inhoudsstoffen
Willgenhout bevat interessante inhoudsstoffen, zoals salicylzuur. Dit is goed voor de bodem en werkt als een natuurlijke pijnstiller. Ook de eerste proeven om van wilgenhout een turfvervanger te maken via vervezeling van het hout) lijken succesvol, mede vanwege de aanwezigheid van die biostimulant in het hout. 

Wilgenhout wordt op meer dan 20 manieren toegepast                                                          Vroeger werden wilgen gebruikt voor talloze toepassingen. Je vond wilgenhout onder wegen, als dijkversterker, als natuurlijke, levende oeverbeschoeiing en als drainage van de grond. Veel van die toepassingen zijn verdrongen door plastic, bouwpuin, piepschuim of hardhout. Nu de roep om inzet van natuurlijke materialen als oplossing in de circulaire economie steeds luider klinkt, biedt het herwaarderen van de wilg mogelijkheden om deze ‘oude’ toepassingen weer af te stoffne en te updaten. Maar om aan deze vraag te voldoen, hebben we op dit moment veel te weinig grienden (wilgenbossen).

Insecten-ondersteuner nummer 1
Sommige bomen zijn beter voor insecten dan anderen. De wilg scoort op dit punt heel hoog. De wilg ondersteunt per boom maar liefst 450 soorten insecten, en is daarmee heel hard nodig in het herstel van de insectenpopulatie in Nederland. 

 

Wil je meehelpen deze wilgen-economie weer tot bloei te laten komen en herstel van insectenpopulaties, inzet van natuurlijke lokale materialen ter vervanging van schadelijke of tropisch hardhout tot stand brengen? In onze hackathon denken en doen we groots: we hopen te komen tot een verdienmodel voor aanplant van 3 miljoen wilgen in 2024 en een structurele terugkeer van deze boom in de Nederlandse economie. Meld je aan voor 1 november, of mail je vragen naar Business Developer Nienke Binnendijk via nienke@bluecity.nl