Over BlueCity

BlueCity, voorbeeldstad voor de circulaire economie en blauwe economie.

...

...

...

...

Sinds 2015 heeft BlueCity zich ontwikkeld van leeg zwembad tot spil van de circulaire economie in de stad én de regio.

Anno 2023 is BlueCity een voorbeeldstad voor de circulaire economie en blauwe economie, waar circulaire ondernemers en pioniers elkaar ontmoeten en concreet handelingsperspectief ontwikkelen, of het nu gaat om het vergroten van je impact, zero waste leven of het ontwikkelen van een future proof materiaal. De missie van BlueCity is om de transitie van de lineaire naar de circulaire economie te versnellen door middel van ondernemerschap. Specifieker nog: onze stip op de horizon is de blauwe economie.

De circulare en de blauwe economie. Wat is eigenlijk het verschil?

De missie van BlueCity is om de transitie van de lineaire naar de circulaire economie te versnellen door middel van ondernemerschap. Specifieker nog: onze stip op de horizon is de blauwe economie, een begrip dat net anders is dan de circulair economie. Hoe dat precies zit, leggen we je graag uit!

Van zwembad naar voorbeeldstad

De ‘circulaire economie’ was in 2015 vooral nog een theorie, maar wij gingen alvast van start. Inmiddels zijn in BlueCity meer dan 55 duurzame, circulaire ondernemers gevestigd. Hier groeien zij een innovatief idee van schattig naar serieus op schaal. Daarmee heeft Rotterdam haar icoon aan de Maas terug: onze circulaire voorbeeldstad is een tastbaar en toegankelijk symbool van de nieuwe economie, waar kennis en kunde worden getoond en uitgewisseld.

Bezoekers en bedrijven van over de hele wereld komen kijken hoe de circulaire en de blauwe economie vorm krijgt. Tijdens onze evenementen en zakelijke programma’s bieden we inspiratie en vooral: concreet handelingsperspectief. Bij BlueCity houden we van doen en minder van lullen.

Internationaal versnellen door lokaal ondernemerschap

De lineaire economie werkt niet: aan het begin van de keten raken onze grondstoffen op en aan het eind van de keten kampen we met afvalproblemen. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Om op een prettige manier met 8 miljard mensen samen te leven, moeten we op zoek naar andere oplossingen. Die oplossingen liggen in het sluiten van de kringlopen en het samenwerken met de natuur.

In 2050 heeft Nederland een duurzame, volledig circulaire economie, als het aan de overheid ligt. Rotterdam streeft al naar een circulariteit in 2030. BlueCity gaat zelfs nog een stapje verder: wij streven naar een blauwe economie. Wat dat is en hoe het verschilt van de circulaire economie, lees je hier. Maar die circulaire en blauwe ambitie realiseren, dat kunnen we alleen met elkaar. Startups en kleinschalige initiatieven laten zien hoe dat moet en vooral: dat het kán. Maar circulair ondernemen gaat niet vanzelf; in BlueCity bieden we (startende) circulaire ondernemers werkruimtes en een dynamisch ecosysteem ter ondersteuning. Daarmee krijgen haalbare en schaalbare plannen de kans om uit te groeien tot de omvang die ze nodig hebben om een écht impact te hebben. Zo creëren we samen de circulaire economie, sluiten we kringlopen en vormen we de stad van de toekomst. Door ondernemers uit de stad en regio op weg te helpen met werkplekken en productieruimtes, hen te verbinden met grote bedrijven en samen te werken met zakelijke partners in trajecten toont BlueCity op lokaal niveau dat het mogelijk is om te veranderen én wat de tegenkrachten zijn.

Dit geeft waardevolle inzichten over de problemen van de transitie op een grotere, internationale schaal. Zo helpen we de versnelling van de wereldwijde transitie door middel van lokaal ondernemerschap.