Datum en tijd

 • wo, 17 november 2021
 •  ‑ 

Publiek event

MELD JE AAN

Locatie

BlueCity Rotterdam
Maasboulevard 100
3063 NS Rotterdam

Circulaire Economie

CIRCO Track: Verduurzaming van bestaande bouw

Het programma Nederland circulair in 2050 heeft ook gevolgen voor de bouwsector; zo moet de sector in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 50% hebben teruggebracht om in 2050 een economie te realiseren zonder afval en waarbij alles draait om herbruikbare grondstoffen. Deze doelen vragen om aanpassingen in de manier van (samen)werken en ondernemen, ook in de bestaande utiliteitsbouw. Tijdens de CIRCO Track: Verduurzaming van bestaande bouw, gaan we aan de slag met het huidige waardeverlies in materiaal, tijd, energie of mankracht en zoeken we naar manieren om dat om te zetten in waarde creatie.

Onder begeleiding van professionele trainers wordt met de betrokken ketenpartijen gekeken hoe waardeverlies omgezet kan worden in waarde creatie. Op deze manier kan (de samenwerking in) de keten geoptimaliseerd worden. Het levert meerwaarde voor alle partijen, bijvoorbeeld door efficiënter gebruik te maken van de materialen die nodig zijn bij vervanging en verduurzaming, maar ook de verlaging van de warmtevraag om zo het verbruik van grondstoffen als gas en hout te verminderen. Tijdens de track gaan we met de gehele keten en alle betrokken partijen aan de slag. Heijmans is nauw betrokken bij de track en zal als deelnemer aanwezig zijn.

Voor wie

Deze CIRCO Track is voor organisaties die betrokken zijn bij de bouwsector

 • Aannemers en hun toeleveranciers
 • Onderhoudspartijen
 • Bouwbedrijven
 • Facilitair managers, opdrachtgevers / eigenaren van panden

Waarom meedoen aan een CIRCO Track?

 • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen!
 • Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • CIRCO maakt door samenwerkingen te realiseren binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is.
 • Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • Je krijgt toegang tot bruikbare kennis en tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.
 • Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen.

Voor meer informatie over het programma, kosten en deelnemers klik hier

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

en ontvang updates uit onze circulaire voorbeeldstad!