Datum en tijd

  • za, 09 oktober 2021
  • 11:00 ‑ 17:00

Publiek event

AANMELDEN

Locatie

BlueCity
Maasboulevard 100, Rotterdam

Maatschappij

Caring Congres 2021

Caring Vets & Caring Farmers slaan de handen ineen om het Caring Congres te organiseren; voor boeren, voor dierenartsen en voor iedereen die zich afvraagt ‘kan het ook anders?’ Samen kunnen we milieu, klimaat én dierenwelzijn onze hoogste prioriteit maken. Samen op weg naar die stip aan de horizon; een leefbare wereld voor mens en dier!

Op dit moment wordt de wereld keihard tot nadenken gedwongen over de consequenties van onze omgang met de natuur en dieren. Een veranderend landschap, letterlijk en figuurlijk; klimaatverandering, stikstofcrisis, afname van biodiversiteit…deze problemen vereisen een andere manier van omgaan met de planeet en al haar bewoners en ook een andere manier van nadenken over ons voedsel en hoe we dat produceren. Dat stuit op weerstand, maar gelukkig ook op creatieve mensen die van de nood een deugd willen maken. En ondanks het feit dat dierenwelzijn steeds belangrijker geacht wordt, moeten we in tijden van crisis voor de mens ervoor waken dat dieren niet de sluitpost worden van mogelijke oplossingen.

Caring Congres

Boeren zijn van vitaal belang voor onze voedselvoorziening. Caring Farmers wil samenwerken met partijen die bij kunnen dragen aan de doelstelling om te komen tot een nieuw en houdbaar voedselsysteem. Maar waar staat het dier in deze discussie? Zijn dieren nodig of juist overbodig in een houdbaar voedselsysteem? Welke oplossingen zijn goed voor mens, dier en milieu? Zijn die oplossingen er wel?

Dierenartsen zijn de aangewezen adviseurs wat betreft gezondheid en welzijn van dieren, zaken die direct en indirect ook voor mensen belangrijk zijn. Caring Vets maakt zich sterk voor dierenwelzijn vanuit veterinair oogpunt. Het wordt steeds duidelijker dat dieren en mensen minder van elkaar verschillen dan we ooit dachten. Wat moeten we met deze kennis? Welke plichten hebben we jegens de niet-menselijke diersoorten als we ze gebruiken voor onze eigen doeleinden en kunnen we dat ongestraft doen?

Frans de Waal*, Roos Vonk, Imke de Boer en Thijs Kuiken komen elk vanuit hun eigen expertise over deze onderwerpen spreken, dat belooft een educatieve en naar wij hopen een inspirerende dag!

Sprekers

Frans de Waal: over emoties bij dieren

Frans de Waal trok voor het eerst internationaal de aandacht met zijn boek Chimpansee-politiek, waarin hij het gedrag van deze mensapen als intelligent en emotioneel gedreven voorstelde. De interesse in primatencognitie en dierlijke samenwerking is voor een belangrijk deel voortgevloeid uit dit vroege werk van De Waal. Daarnaast trok De Waal aandacht met onderzoek binnen primaten-gemeenschappen naar conflictoplossing, verzoening, empathie en de evolutie van de moraliteit. Zijn vergelijkingen tussen het gedrag van mensen en andere diersoorten hebben hem wereldberoemd gemaakt.

* Frans de Waal woont in de Verenigde Staten, het is dus afhankelijk van de situatie in september of hij wel of niet aanwezig kan zijn. Uiteraard plaatsen we hier een update zodra e.e.a. duidelijk is.

Imke de Boer: over voedselproductie en dieren

Imke de Boer is Hoogleraar Dierlijke Productiesystemen bij WUR (Wageningen University & Research) en een van de 10 finalisten in ‘The Food System Vision Prize’.

Roos Vonk: over empathie met dieren

Mensen verschillen in hoe empathisch ze zijn t.o.v. de medemens, en daarnaast verschillen ze in hoe empathisch ze zijn tegenover dieren. Het verband tussen deze twee is zwak. Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit, doet samen met haar studenten sinds enkele jaren onderzoek naar de vraag: welke factoren bepalen of mensen empathie met dieren hebben?

Thijs Kuiken: over infectiezieken en dieren

Thijs Kuiken is dierenarts werkzaam als Hoogleraar Vergelijkende Pathologie op de afdeling Viroscience van het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. Hij doet onderzoek naar  opkomende virusziekten (o.a. vogelgriep en MERS) en is betrokken bij diverse projecten die zoönosen evalueren en in kaart brengen.  Zijn lezing zal gaan over belangrijke opkomende infectieziekten in de laatste 20 jaar en de relatie met intensificatie van wilde dierenhandel (b.v. SARS, Ebola, COVID-19) en van veehouderij (b.v. vogelgriep, Q-koorts, MERS).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

en ontvang updates uit onze circulaire voorbeeldstad!