Datum en tijd

 • di, 22 november 2022
 •  ‑ 

Publiek event

MELD JE AAN

Locatie

Innovatie

CIRCO Track: Circulaire Intensive Care

‘12 meter plastic slangen, 108 handschoenen, 57 kompressen, 24 spuiten, 16 isolatiejassen, 8 onderlegmatjes. Nicole Hunfeld, apotheker op de IC van het Erasmus MC somt op wat ze ziet, terwijl ze wijst naar een berg afval op een Ic-bed. Ze heeft de afgelopen 24 uur alle spullen verzameld die nodig waren voor de verzorging van één patiënt. Het bed is nauwelijks nog te zien, want ook de verpakkingsmaterialen zijn nog eens goed voor 7 volle vuilniszakken.’ (Erasmus MC, 2021).’
De Nederlandse zorgsector is in totaal verantwoordelijk voor bijna 7 procent van de nationale uitstoot aan broeikasgassen, daarmee vergelijkbaar met de uitstoot van de luchtvaart (Volkskrant, 2021). De belangrijkste oorzaken van deze uitstoot liggen in de productie, het transport en de afvalverbranding. Het Erasmus MC is met haar IC de uitdaging aangegaan. Een volledig circulair draaiende IC-afdeling in 2030. Hiermee nemen ze een koplopersrol op zich binnen de Green Deal Duurzame Zorg. Om dit te bereiken is samenwerking in de keten nodig. Deze CIRCO Track brengt i.s.m. het Erasmus MC de bij de IC betrokken partijen samen, en is gericht op de producten met de meeste impact op het milieu. Deze Track richt zich specifiek op de productgroep beademingsmaterialen, zoals zuurstofmaskers, neusbrillen, tubing etc.

De betrokken sectorpartijen gaan onder begeleiding van professionele trainers kijken hoe er aan de klantvraag voldaan kan worden en hoe we de sector toekomstbestendig kunnen maken. Door middel van deze CIRCO Track zal de samenwerking in de industrie geoptimaliseerd worden. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Voor wie?

Deze CIRCO Track is voor bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners die een rol spelen of kunnen gaan spelen in het EMC IC. Van design – tot end of life, zoals:

 • ● Leveranciers van beademingsmaterialen
 • ● Artsen en verpleegkundigen
 • ● Inzamelaars, recycling en verwerkers
 • ● Groothandel en de distributie van medische producten
 • ● Producenten van beademingsmaterialen

Waarom meedoen aan een CIRCO Track?

 • ● Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen!
 • ● Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • ● CIRCO maakt door samenwerkingen te realiseren binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is.
 • ● Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • ● Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • ● Je krijgt toegang tot bruikbare kennis en tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.
 • ● Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen.

Programma

Het programma is opgezet om de kennis, ervaring en energie van alle aanwezigen optimaal te benutten met een minimale tijdsbesteding. De begeleiding wordt gedaan door twee ervaren CIRCO trainers die kennis hebben binnen deze sector en je stap voor stap meenemen in je eigen circulaire propositie. De track bestaat uit drie halve dagen waarin er fysiek en online contact tussen de trainers en alle deelnemers is. Tussen deze contactmomenten wordt individueel aan de eigen case gewerkt. De totale tijdsinvestering is ongeveer 20 uur.

22 november 09:00 – 12:00 uur | locatie Erasmus MC in Rotterdam
Tijdens de eerste dag maak je kennis met de andere deelnemers en ga je aan de slag
met een product of dienst van je eigen bedrijf. Je analyseert de huidige lineaire
waardeketen en brengt in beeld waar waardevernietiging en verspilling plaatsvindt. Hier
zitten circulaire kansen!

Zelf werken na deze ochtend: Je selecteert de beste kans en
formuleert een ambitie / Call met trainer: bespreking en aanscherping
ontwikkelde circulaire product (1 uur)

7 december 13:00 – 17:00| digitaal
In de tweede sessie deel je je ambities met andere deelnemers, zodat zij je van nuttige
input kunnen voorzien. Daarna ga je gericht aan de slag met de circulaire
businessmodellen en designstrategiën, Je ontwikkelt je circulaire business model en (her)
ontwerpt je product en / of dienst. Een week na deze sessie vindt de laatste bijeenkomst
plaats.

Zelf werken na deze middag: Je brengt alle verandering in kaart en
maakt een overzicht van alle acties die nodig zijn.

16 december 13:00 -17:00 | Locatie BlueCity Rotterdam (met borrel)
In deze laatste sessie word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van
circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en
commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen
hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Voor meer informatie over het programma, kosten en deelnemers klik hier.

In samenwerking met:

Partners mini circo workshops

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

en ontvang updates uit onze circulaire voorbeeldstad!