Food for Thought, Rond BlueCity

13 pioniers geselecteerd voor de BlueCity Hackathon – Regenwater als grondstof

Regenwater als grondstof

Afgelopen maand deden we een oproep voor water professionals met een hart voor duurzaamheid. Uit de tientallen aanmeldingen zijn 13 waterpioniers geselecteerd om deel te nemen aan de BlueCity Hackathon – Regenwater als grondstof. De komende twee maanden gaan we met elkaar op zoek naar circulaire toepassing van de 2900 m3 water die jaarlijks op het glazen dak van BlueCity valt. 

Vanaf maandag 22 november slaan de waterpioniers de handen ineen om te komen tot drie prototypes op drie van de vijf aangewezen plekken in BlueCity, en om gezamenlijk een strategische coalitie te vormen om niet alleen in BlueCity maar in de gehele economie te komen tot een systeemhack om water weer als grondstof toe te passen in plaats van als afvalproduct. Ambitieus? Jazeker. Onhaalbaar? Om water een structurele rol te laten spelen als grondstof in het totstandkomen van de circulaire economie hebben we soms bijna onhaalbare hobbels te nemen. Dat is ook waarom we met zo’n brede coalitie voorlopers deze uitdaging aan willen gaan. We houden jullie op de hoogte van de voortgang via onze socials. De drie prototypes worden gemonitord in 2022 door de hele groep om samen te leren wat ze teweeg brengen op langere termijn.

Green Art Solutions – Eduard van Vliet
‘’Groendaken en groene gevels en waterzuivering zijn zaken die ik volledig heb geïntrigeerd in mijn bedrijfsvisie. Maar er is nog zoveel meer wat mogelijk is , wat we nu op kleine schaal doen, maar in feite moet dat veel breder gedragen worden.’’ Eduard van Vliet is de oprichter van Green Art Solutions. Hij is een innovator en ontwikkelaar met de natuur als inspiratiebron voor al zijn projecten.

Nijhuis Industries – Esther van Loon
‘’Onze modules zijn dé oplossing voor wereldwijde waterschaarste, slechte hygiëne, watervervuiling, groeiende wereldbevolking en voedselschaarste. Semilla’s Sanitation-systemen zijn een sanitaire afvalwaterzuiveringseenheid, die afvalwater omzet in schoon water en meststoffen voor de voedselproductie. Door vervuiling en inefficiënt watergebruik neemt de toegang tot schoon water af. Ons systeem hergebruikt water, vermindert het waterverbruik en wint meststoffen en compost terug uit afvalwater. Van luxe woonruimtes tot het redden van levens in gevaarlijke situaties, onze systemen zijn extreem flexibel, werken off-grid en kunnen in de meest extreme omgevingen worden geplaatst.”

Bufferblock – Dorian Hill
‘’Bufferblocks zijn modulaire betonnen elementen die in een beperkte ruimte veel water kan bergen en infiltreren. Het product kenmerkt zich door hoge draagkracht en duurzaamheid (lage CO2 bij productie, micro plasticvrij, lange levensduur, 100% recyclebaar). Doordat het systeem robuust en modulair is, is het mogelijk om met andere partijen samen te werken op het gebied van hergebruik. Als voorbeeld verwijs ik naar een onlangs gerealiseerd project in Diergaarde Blijdorp. Zelf zijn we nieuwsgierig of we met partijen kunnen kijken hoe we grijs water kunnen hergebruiken en inzetten voor onder meer doorspoelen van toiletten.’’ 

Waterbank – Joost Brouwer
‘’Mijn naam is Joost Brouwer en ik ben werkzaam voor MTD. MTD is marktleider op het gebied van tijdelijke waterinfrastructuur, zowel nationaal als internationaal. Momenteel zijn wij actief in 10 verschillende landen met projecten zoals de Olympische Spelen, WK Voetbal en Lowlands. Ook vluchtelingenkampen en tijdelijke ziekenhuizen gaat MTD niet uit de weg. Onze missie is om bedrijven en organisaties te voorzien van ’s werelds belangrijkste grondstof: water. Door intensief met andere deelnemers samen te werken willen wij tot dé oplossing komen om regenwater niet als afvalproduct te zien maar in te zetten en aan te bieden als nieuwe grondstof. Hierdoor zal waterverspilling en droogte tegengegaan worden. Ook zal er minder schoon afvalwater naar de zuivering afgevoerd worden. Dit willen wij bereiken doormiddel van het initiatief, genaamd de Waterbank’’ 

WaterLeider – Tijs van Ruth – Gideon Bergmans – Emma Gerritse
‘’De afgelopen drie jaar hebben we vol ingezet op bewustwording omtrent het oneigenlijk gebruik van waterstromen. Naast projecten maakten we toepassingen zoals Natte Krat, TonTuin en komt in 2022 de geplande projecten WaterStroom en MaaswaterToren. Bij elke publieksactie of productontwikkeling stelden we onszelf een aantal voorwaarden: Oplossingen moeten waar mogelijk biobased en circulair/upcycle zijn. Een ideale oplossing benadert de waterkringloop zoals in de natuur al miljoenen jaren plaatsvindt.’’ 

Hemel(s)Water – Albert Jansen
‘’Ik ben ondernemer en inmiddels 6 jaar actief op het gebied van regenwater upgraden naar drinkwater en/of proceswater. Een demo in de buurt van BlueCity is te bezichtigen op de Floating Farm Merwehaven, Rotterdam waar Hemel(s)water het water voor de koeien en voor de zuivelbereiding levert. Nadat ik de afgelopen jaren gefocust was op waterkwaliteit is nu het moment aangebroken om de opslag en integratie mogelijkheden uit te werken. Het gebouw BlueCity biedt daar m.i. verschillende mogelijkheden voor.’’ 

Eliza Collin
‘’As a designer, researcher and activist I like to work on challenging projects with diverse teams who share the ultimate aim to create a lasting sustainable impact on the communities whom they serve. I approach all projects with high energy social integrity and a collaborative stance, demonstrating specific strengths in ideas generation with critical thinking and a focus on long term social and environmental impacts.’’

Mijn Waterfabriek – Johan Bel
‘’Ons bedrijf is actief in decentrale watersystemen met een focus op het gebruik van regenwater en het hergebruik van grijs water. Eén van onze prominente producten is het SafeWater system waarmee regenwater gezuiverd wordt tot drinkwaterkwaliteit. ’’ Onze samenwerking en bijdrage aan de Hackaton is de integratie van blauw en groen in de bebouwde omgeving: Regenwater wordt vastgehouden op daken en in ondergrondse voorzieningen. Hiermee wordt overlast van regenwater bij hevige buien voorkomen. Het regenwater wordt gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit zodat het geschikt is voor badkamers, voedselproductie (bijvoorbeeld bier), veeteelt en mogelijk zelfs voor consumptie. Hiermee wordt kostbaar drinkwater bespaard, bij BlueCity zelfs 2.900m³. Grijs water van de badkamers wordt gerecycled zodat het geschikt is voor toiletspoeling, wasmachines en groenvoorzieningen. De 2.900m³ regenwater wordt dus twee keer gebruikt. Het gebouw en de omgeving wordt vergroend en van water voorzien met overtollig regenwater en gerecycled grijs water.”

City Shower – Almin Zolotic
‘’Mijn naam is Almin Zolotic, initiatiefnemer achter de naam “City Shower. Hopelijk mogen we binnenkort City Shower binnen BlueCity verwezenlijkt en trots aan Rotterdammers te introduceren.’’ ‘’De heer Zolotic is als start up ondernemer zeer actief met de oprichting van City Shower. Een sociale onderneming die ten dienste staat van medemensen die ongewild aan de onderkant van de samenleving terecht zijn  gekomen. Als ervaringsdeskundige trekt de heer Zolotic dit bijzonder aan en hij heeft hiervoor een onderscheidend concept bedacht.’’ drs. R.M. Portielje, Adviseur OKB-team Rotterdam.

Waste Works – Erwin van der Zwaag
Het Waste Works Buffertrottoir voorkomt wateroverlast. Het is gemaakt van biobased, circulaire betontegels die 80 – 90% minder CO2 uitstoten bij de productie dan traditionele betontegels. Direct onder deze tegels ligt een innovatief en sterk krattensysteem dat tot 130 liter water per vierkante meter kan bufferen. Regenwater stroomt langs de waterpasserende tegels het krattensysteem in, waar het water wordt geborgd. Het is de verwachting dat met dit systeem ook bij BlueCity meer waarde uit water gehaald kan worden.

Urban Rainshell – Ger Pannekoek
‘’De reden is simpel; het sluit fantastisch aan bij onze aanpak; Met onze gepatenteerde Urban Rainshell (URS), bergen én zuiveren we regenwater met natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen. We bergen piekbuien in ondergrondse bedden van ‘AA Ecoschelpenmix’ en zuiveren het regenwater van o.a. zware metalen en minerale oliën met het innovatieve mineralen mengsel ‘AA Minerals’. Daarna infiltreren we het water ter voorkoming van droogte én verzilting, óók in grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden. Of we slaan het op in de diepe ondergrond, waar we een zoete bel creëren. Met de URS maken we regenwater weer beschikbaar voor gebruik in allerlei toepassingen, waarvoor nu drinkwater gebruikt wordt. Zoals sproeiwater voor sportvelden of groen, bluswater, proceswater of als speelwater op pleintjes in woonwijken. Daarmee besparen we drinkwater en maken wij van regenwater weer een lust in plaats van een last.’’ 

Water Wall – Jenifer van Dijk
‘’Met mijn bedrijf Amfibia Solutions ben ik aangesloten bij Zwolle Incubator (Zwinc.) en ontwikkel ik een nieuwe manier om regenwater verticaal te bufferen tegen blinde muren. Dit concept heet Water Wall en bestaat uit een modulair buizensysteem, gecombineerd met klimplanten en creatieve elementen in de openbare ruimte.  Gezien mijn kennis op watergebied, mijn proactieve rol in deze sector en ervaring met productontwikkeling spreekt de hackathon mij erg aan om hieraan deel te nemen. Vanuit mijn eerdere werkervaring bij C40 Cities, waar gemeente Rotterdam ook lid van is, heb ik tevens een brede kijk hoe andere wereldsteden omgaan met regenwater. ’’

Slimme regenton – Bas Sala
‘’In 2013 ben ik begonnen met het onderzoeken van klimaatverandering en wat we daar zelf aan de gevolgen kunnen doen. Daaruit is onze slimme regenton voortgekomen. (www.slimmeregenton.nl). Een systeem wat via internet water in regentonnen regelt. Ze zijn leeg voor de piekbui en in perioden van droogte juist vol voor het bewateren van groen. Toen we begonnen met de slimme regenton hebben we 7  doelstellingen geformuleerd. Een daarvan was een circulair product hiervan maken. We zijn een campagne gestart met als slogan. Spaar nu plastic, spaar straks water!. We hebben met meer dan 100 bewoners uit Rotterdam Noord plastic verzamelt en met dit plastic 3d printen we samen met onze partners nu grote circulaire slimme regentonnen die we weer terugplaatsen in Noord.’’