Circular Challenge

Circular Challenge Participant N°4: Hoogheemraadschap van Delfland – sluiten van de (water)kringloop

Circular-Challenge-BlueCity

Een mengsel van zand, klei, veen, plantenresten en water wat gehaald wordt uit onder andere sloten, ook wel bekend als bagger, wat ermee te doen? Tijdens de BlueCity Circular Challenge gaat een team van studenten op zoek naar nieuwe toepassingen voor de reststroom van Hoogheemraadschap van Delfland, een Nederlands waterschap.  

De BlueCity Circular Challenge biedt gevestigde bedrijven, ambitieuze studenten en young professionals de kans om kennis te maken met de circulaire economie van de toekomst. Teams van studenten veranderen de waardeloze reststromen van deelnemende bedrijven in waardevolle producten. In deze serie maken we een rondje langs de bedrijven met hun reststromen en de studenten die aan de slag gaan met deze reststroom.

Droge voeten

Bron: Hoogheemraadschap Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een waterschap en actief in het gebied tussen de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de as Wassenaar, Zoetermeer en Berkel en Rodenrijs. Op deze 41.000 hectare wonen bijna 1,4 miljoen mensen en zijn 40.000 bedrijven gevestigd. Alle activiteiten die op dit grote stuk grond worden uitgevoerd, door deze grote groep mensen en bedrijven, vereisen een enorme hoeveelheid water. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor deze enorme hoeveelheid water. Zij zorgen er voor dat jij kan douchen, dit water na gebruik gezuiverd wordt en dat jouw voeten droog blijven. Om dit alles tot een goed einde te brengen is onder andere het baggeren van watergangen van belang. Baggeren is het verwijderen van de bovenste sliblaag uit de watergangen. Dit heeft als doel het garanderen van bevaarbaar water en een goede doorstroming van het water.

Het product

Het baggeren resulteert in de reststroom baggerspecie, een mengsel van zand, klei, veen, plantenresten en uiteraard water. De exacte samenstelling van de baggerspecie verschilt per dag en per locatie. De baggerspecie wordt in natte vorm gewonnen uit de watergangen en ook in natte vorm op de kant gezet bij de boeren of vervoerd naar de depots. Bij de depots wordt de baggerspecie ingedroogd en – afhankelijk van het depot – gescheiden in zand, of verwerkt tot bijvoorbeeld een wegophoger.

Baggeren kan enkel gebeuren tussen september en februari ter bescherming van de flora en fauna. Aangezien het dus vaak gaat om grote hoeveelheden bagger in een korte periode, is de verwerking voor Delfland een grote opgave. Daarnaast zijn de financiële kosten evenals de milieukosten van transport en verwerking hoog. Voornamelijk de hoge milieukosten houden Delfland tegen in het behalen van haar doelen; Delfland wil in 2025 energieneutraal werken en in 2050 volledig klimaatneutraal en circulair zijn. Om deze reden zoekt Hoogheemraadschap van Delfland naar een hoogwaardige vorm van hergebruik van de reststroom baggerspecie. Het liefst hergebruik in de vorm van een eindproduct dat kan worden gebruikt in de bouw- of maakindustrie.

Hoogheemraadschap van Delfland – een kijkje achter de schermen

In bovenstaand vlog geven we je een kijkje achter de schermen van Hoogheemraadschap van Delfland. We brengen een bezoek aan Wagro, een van de baggerdepots van Hoogheemraadschap van Delfland, waar we de baggerspecie gaan bekijken. Jaarlijks ontvangen de baggerdepots van Delfland maar liefst 60.000 baggerspecie. De overige baggerspecie, ongeveer 20% van de totale baggerspecie, wordt aan boeren in de buurt geleverd. Ben je benieuwd wie er met deze reststroom aan de slag gaat? Volg de BlueCity TV!

Geïnteresseerd in het verwaarden van reststromen?

Heb je als bedrijf ook een reststroom en wil je meedoen aan de BlueCity Circular Challenge? En zie je de BlueCity Circular Challenge, net als Hoogheemraadschap van Delfland, als een kans om je circulaire doelstellingen te behalen?

> meld je dan aan voor de volgende BlueCity Circular Challenge

Stuur een mail naar laura@bluecity.nl en ga de samenwerking aan met BlueCity en een team van enthousiaste studenten!

Kom naar de BlueCity Circular Challenge Night 2018

Interesse in de uitkomst van de BlueCity Circular Challenge 2018? Kom op 22 juni 2018 naar de Circular Challenge Night in BlueCity. Je bent bij deze van harte uitgenodigd. De toegang is gratis, aanmelden is verplicht en kan hier.