Rond BlueCity

BlueCity krijgt een groene sjaal

artist impression

Groen nieuws! De ruimte rondom BlueCity gaat van grijs en stenig naar groen en bomig. Tegelijkertijd opent BlueCity de gevel: die gaat van baksteen naar glas, waarmee we niet alleen de circulaire economie letterlijk zichtbaar maken, maar ook zorgen voor daglicht in de voormalige servicekelder, die wordt omgetoverd in circulaire productieruimtes.

Ook deze vergroening doen we uiteraard blauw. Zo worden in de groenbedden de grote keien (in vergruisde vorm) uit het zwembad gebruikt, beton uit de servicekelders wordt gebruikt als waterkering en als fundering van de brandtrappen, en de invulling gaat bestaan uit gebrand hout van meerpalen. Door de open gevel komt er veel meer daglicht binnen, én krijgen we een nog mooier uitzicht op de prachtige kade.

Van grijs naar groen naar blauw

De keien die in vergruisde vorm gebruikt gaan worden voor de groenbedden.

Rotterdamse rivieroevers

De vergroening van de buitenruimte rond BlueCity is onderdeel van het programma ‘Rivieroevers‘ van de gemeente Rotterdam. Aan de Nieuwe Maas kunt je al fietsen, wandelen en hardlopen langs het Nieuwe Maasparcours. En als het gebied bij BlueCity (voormalig Tropicana) is opgeknapt, kan je straks vanaf een groene kade genieten van het mooie uitzicht over het water. Ook tof: iets verderop, op het Eiland van Brienenoord, komt een getijdenpark, waardoor je eb en vloed nog beter kunt ervaren. Ook komen er een uitkijktoren en een extra brug. Door die brug wordt het eiland onderdeel van een nieuwe recreatieve route op Zuid: Rondje Stadionpark.

Waarom nu juist de Nieuwe Maas?

De Nieuwe Maas is een dynamisch systeem dat permanent slib en zand aan- en afvoert. In 2018 is het Havenbedrijf gestart met het uitbaggeren van de Nieuwe Waterweg en delen van de Nieuwe Maas. Dit slib kan deels hergebruikt worden, zoals in 2018 in de Maashaven is gedaan.

De Nieuwe Maas voert ook permanent afval aan, zoals plastic. Initiatieven zoals Recycled Park zetten in op het hergebruik van afval. De Nieuwe Maas is daarmee tegelijkertijd een mooie showcase voor duurzame experimenten.

Van grijs naar groen naar blauw

BlueCitizen Okke van Beuge geeft oude meerpalen uit de Maas een nieuw leven.

Klimaatplan

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en rivieren voeren meer rivierwater af. Rotterdam heeft een veilig en robuust stelsel van hoofdwaterkeringen waarbij de Maeslantkering een belangrijke rol speelt. De lange termijn dijkversterkingsopgaven zijn relatief beperkt ten opzichte van de meer rivierwaarts gelegen eilanden (zoals de Krimpener- en Alblasserwaard). Rotterdam heeft wel een groot gebied aan buitendijkse gebieden. Zowel in het nationale Deltaprogramma als het klimaatplan Rotterdams Weerwoord is hier volop aandacht voor.

Wij kijken er nu al naar uit om onze circulaire voorbeeldstad nóg een beetje mooier te maken.

Van grijs naar groen naar… blauw.

In november 2020 is de buitenruimte klaar. Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bekijk hier de video die Rijnmond maakte over het project: