Rond BlueCity

Brand in de kelders van BlueCity

Brand in BlueCity

Dinsdag 23 mei 2017 was een zwarte dag voor BlueCity. Letterlijk: ten gevolge van een brand in de kelders zijn diezelfde kelders zwartgeblakerd. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Maar de schade is groot, in materieel opzicht, en zeker ook emotioneel gezien.

Wat is er nu precies gebeurd in BlueCity? Waar is de brand ontstaan? En wat is nu de situatie? Daar gaan we in dit artikel iets dieper op in.

Brand in de kelders van BlueCity

Om te beginnen bij het begin: er heeft een brand gewoed in de kelders van BlueCity. De brandweer was snel ter plaatse, en had de brand halverwege de ochtend onder controle. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog onduidelijk.

Omdat de kelder opgebouwd is uit betonnen cellen, is er weinig zuurstof bij de brandhaard gekomen en is de brand in verhouding klein gebleven. Dat is een groot voordeel.

Het nadeel daarvan echter is dat er enorm veel roet-ontwikkeling is geweest. Die roetneerslag is verantwoordelijk voor een groot deel van de schade. Naast de beschadiging aan de apparatuur en voorraden die daardoor ontstaan is, zal het ook veel tijd kosten om de getroffen ruimtes schoon te maken en weer in gebruik te nemen.

Getroffen ondernemers

BlueCity is een voorbeeldstad voor de circulaire economie. Een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen en zo samen de nieuwe, circulaire economie realiseren. BlueCity biedt hen ruimte, begeleiding en een dynamisch netwerk, waarmee ze hun initiatief op kunnen schalen om de impact te vergroten.

Door de brand in de kelders zijn sommige van die ondernemers zwaar getroffen. Het gaat met name om rotterzwam, Spireaux en het BlueCity Lab. Zij hebben te maken met roet-neerslag, beschadigde apparatuur en onbruikbare ruimtes.

De overige ruimtes in BlueCity zijn gespaard gebleven. Zo is er in de kantoorvleugel en de daaronder gelegen productieruimtes geen schade. Hetzelfde geldt gelukkig voor Aloha Bar-Restaurant en de daaronder gelegen ruimtes.

Wil je helpen?

Ondanks de tegenslag is dit ook een mooi moment. Zowel wij als de betrokken ondernemers krijgen enorm veel steunbetuigingen en hulp aangeboden. Die typisch Rotterdamse niet lullen maar poetsen-houding is iets waar wij heel blij mee zijn. Niet alleen omdat we die hulp hard nodig hebben, maar ook omdat we ons erdoor gedragen voelen. Een onderdeel van de stad, gedragen door de stad.

Voor we echter iets kunnen doen, moeten we eerst alle benodigde stappen met verzekeraars, experts, en installateurs zetten. Graag dus nog even opsparen, die wapperende handjes!

Op de hoogte blijven?

In deze update geven we wat meer inzicht in de afwikkeling van de gevolgen van de brand, en in deze update vertellen we wat meer over de daaropvolgende grote schoonmaak.

>> volg BlueCity op Facebook voor updates rondom de brand