Circulaire partijprogramma’s schrijven in BlueCity

> Dit programma is uitgesteld tot nader te bepalen datum. Houd onze agenda in de gaten voor de laatste updates.

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 vindt de nationale Week van de Circulaire Economie plaats, waarin BlueCity optreedt als hub voor de regio Rotterdam. Eén van de evenementen die we organiseren is gericht op het schrijven van nieuwe, circulaire partijprogramma’s voor de politiek in de komende regeerperiode. 

Want die programma’s kunnen wel een schep(je) duurzaamheid gebruiken. Zeker na de historische uitspraak in de Urgenda Klimaatzaak eind vorige maand: daarin bepaalde de Hoge Raad dat ons kabinet de uitstoot van CO2-gassen per eind 2020 met 25% terug moet brengen ten opzichte van 1990. Ter vergelijking: we zaten vorig jaar, na bijna 30 jaar, nog maar op 15%. Samen met de Parijs akkoorden voor 2030 en 2050 en de landelijke verkiezingen van 2021 is dit dus een cruciaal moment.

Klimaatdoelen halen met circulair denken

Want de partijprogramma’s voor de komende regeerperiode worden op dit moment geschreven. En als we onze klimaatdoelen willen bereiken, helpt het om circulair denken te denken. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom nodigen we alle schrijvers van partijprogramma’s uit om op 7 februari in BlueCity inspiratie op te komen doen.

Kennis en know-how

We vragen experts om vanuit hun vakgebied aandachtspunten en kansen aan te dragen die zij uit eigen ervaring hebben opgebouwd. Hoe verhoudt circulariteit zich bijvoorbeeld tot de arbeidsmarkt, gezondheid en omgeving en afvalstromen? Welke kennis en know-how is er nodig om in de volgende regeerperiode een versnelling in de circulaire economie te stimuleren?

Meedenken over circulaire partijprogramma’s?

De politiek kan een enorme steen bijdragen aan een duurzame, circulaire samenleving. En wij geven ze graag een duwtje in de goede richting, met waardevolle inzichten. Ken of ben je iemand die meeschrijft aan een partijprogramma?

> Dit programma is uitgesteld tot nader te bepalen datum. Houd onze agenda in de gaten voor de laatste updates.

Meer weten over de Week van de Circulaire Economie in BlueCity? Check het volledige programma hier