Food for Thought

Natte teelten in Zuid-Holland: pionieren richting structurele lokalere en diversere ketens

Marktanalyse natte teelten

Pioniers in en rondom Zuid-Holland zijn momenteel bezig met het opzetten van ketens, business modellen én markt voor natte teelten: teelten die in ” natte” condities groeien of verwerkt worden. Het BlueCity Lab is gevraagd om een analyse te doen van de markt van natte teelten in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Voor iedereen die bezig is met verwaarding van biologische reststromen bezig is – ondernemers, pioniers, beleidsmakers en onderzoekers – is de analyse uitgevoerd om kennis en inzichten bij elkaar te brengen en te fungeren als gespreksstarter.

Pioniers maken weg vrij voor diversere en lokalere ketens

De bestaande pioniers laten zien wat er mogelijk is, en maken de weg vrij voor aanvullend praktijkonderzoek en voor lokale verdienmodellen die weer hun reststromen gebruiken – dat is het fundamenteel verschil tussen de biologische ” upcycle” en de technologische kringloop. Het innovatie-support-netwerk dat voorwaardelijk is voor juiste kennis & kunde deling, testen van beleidskaders en plekken voor faciliteren van experiment organiseert ontwikkelde snel afgelopen vijf jaar in onze regio: fieldlabs Green Village, BlueCity Lab en Planet B.io, en de E&K subsidies zijn daar voorbeelden van. Veel middelen en aandacht gaan nog naar individuele “startups” in de natte teelten, en niet naar opbouwen van coöperaties of strategische ketens. De vernieuwersnetwerken, RVO Circulaire ketenproject en steeds betere relaties tussen ecosystemen zullen hieraan bijdragen, evenals de pioniers die zich nadrukkelijk in coöperatieve structuren organiseren zoals De Clique, Rechtstreex en FarmBalance.

Herstel van bodem, economie en banen dankzij schimmels en bacteriën

Deze marktanalyse presenteert twee belangrijke inzichten uit de interviews en deskresearch naar de markt rondom natte teelten in Zuid-Holland. Allereerst zijn schimmels, bacteriën, wormen en insecten nodig om de biologische kringloop af te maken en op dit moment zetten we in onze regio deze opruimers nog onvoldoende in voor onze behoeften waardoor we met “overschot” aan organische stromen blijven zitten – denk aan riet, bermmaaisel, organisch afval dat wordt verbrand – terwijl juist deze omzetters kunnen bijdragen aan productie van hoogwaardige eiwitten, enzymen en andere nutriënten, biodiversiteit én bodemverbetering. Biologische verwaardingsketens creëren bijproducten die zorgen voor nieuwe verdienmodellen, lokale werkgelegenheid en nieuwe inzichten en kennis zoals de pioniers die er nu al werk van maken voorzichtig laten zien, omdat ze een focus hebben op diversiteit in aanpak, in microben en macro organismen waarmee samengewerkt moet worden om van grond tot bord tot weer in de grond het omzettingsproces natuurlijk te laten plaatsvinden. Daarnaast biedt de aanwezigheid van de vier Greenports, onze internationale innovatieclusters, de reeds aanwezige multinationals die al jaren werk maken van regeneratief ondernemen unieke kansen voor Zuid-Holland om voorop te gaan lopen in kennisontwikkeling over wat wereldwijd “drawdown” wordt genoemd: het omkeren van klimaatopwarming door in te zetten op regeneratie van ecosystemen.

Download de marktanalyse Natte teelten

Om de inzichten en gesprekken uit deze analyse zo breed mogelijk te delen – en op die manier actief richting te geven aan de discussie over de biocirculaire economie is de marktanalyse hieronder te downloaden. De analyse bevat ook een lijst met pioniers met openbare informatie over de materialen, producten of diensten waar ze aan werken. Deze lijst zal in de komende maanden – mede dankzij de input van externe lezers – nog verder groeien. Het rapport is hieronder de downloaden.

Marktanalyse Natte teelten