Ondernemen, Rond BlueCity

Regenwater, een afvalproduct? BlueCity zoekt waterpioniers om drie toepassingen te ontwikkelen

HAC2205_Social_01-100

Rotterdam, 20 oktober 2021

Op het enorme dak van BlueCity valt jaarlijks 2900 m3 regenwater. Daar zouden maar liefst 120 Rotterdammers een jaar lang van kunnen douchen. Het water verdwijnt echter nu nog in het riool, en dat is zonde van deze belangrijke grondstof voor mens en natuur. Daarom start BlueCity, na het succes van de wol hackathon, een regenwater hackathon. Ondernemers en ontwerpers kunnen zich aanmelden om structurele toepassingen van regenwater te ontwikkelen die op drie verschillende plekken in BlueCity, waaronder een glijbaan en een ondergrondse wateropslag, worden geïnstalleerd.

Tijdens de hackathon gaan de deelnemers gezamenlijk aan de slag. “We weten dat om collectieve oplossingen te bedenken je meer bereikt als je kennis en motivatie bundelt. Je hebt elkaar en verschillende perspectieven nodig om snel stappen te kunnen maken.” aldus Nienke Binnendijk, initiator van de hackathon en directeur van het Lab in BlueCity. BlueCity is de plek waar drie oplossingen zullen worden ontwikkeld én geïnstalleerd. De gebouweigenaar fungeert als ‘klant’ om ervoor te zorgen dat het circulaire verdienmodel van de oplossingen ook klopt. 

Regenwater als afvalproduct

Nederland is ingericht met het gedachtengoed dat we zo snel mogelijk van regenwater af willen – en dat terwijl het juist met toenemende droogte én wateroverlast belangrijk is om de stad als buffer in te zetten die werkt in en met groenvoorziening, regentonnen en andere slimme oplossingen. Er worden al kansrijke producten gemaakt, maar opvang van water blijft vooralsnog een hobby. Toepassen van het water is namelijk lastig te bekostigen omdat het onduidelijk wie het moet betalen (inwoners, professionals of organisaties) en welke investeringen in tijd, geld en slim ontwerp nodig zijn voor het vergroten van het aantal oplossingen. 

Aan de slag in het biolab

Tijdens de hackathon gaan de teams in vijf stappen aan de slag om te komen tot een oplossing die werkt op de korte en lange termijn. Ze krijgen toegang tot het biolab van BlueCity om te bouwen aan een fysieke oplossing. Ook kijkt het netwerk mee om feedback te geven op de beoogde businesscase en de prototypes te monitoren gedurende één jaar na de hackathon. Na de hackathon is een actief netwerk bijeengebracht, zijn er drie prototypes in BlueCity geïnstalleerd en is er kennis ontwikkeld en uitgewisseld over wat er nu mis gaat. Het doel is om de deelnemers door met elkaar en mogelijke klanten samen te werken, veel leren over hoe het anders kan, en nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen tijdens de hackathon.

Waterketen rondom Rotterdam ter support

De deelnemers zijn afkomstig uit bedrijven die al enige ervaring hebben met het opvangen en toepassing van regenwater. Ze worden geselecteerd op achtergrond, doel en motivatie. De groep kan daardoor slimmere combinaties maken zodat niet alleen herontwerpen met de markt centraal staat, maar ook het kijken naar onderliggende structuren en afspraken met de partners van de hackathon aandacht krijgt. En die partners komen uit de hele watersector: Rotterdams Weerwoord, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Evides Waterbedrijf zijn verbonden als partner aan deze hackathon.

Deze hackathon is onderdeel van ons activiteitenprogramma “Ontwerpen voor Biodiversiteit” ondersteund door Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

Aanmelden regenwater hackathon

Mail een korte motivatie naar lab@bluecity.nl vóór 11 november. We sturen je meteen meer informatie over de data die gereserveerd zijn komende maanden. Harde eis is dat je in de week van 22 tot 26 november in ieder geval op de maandag en donderdagmiddag beschikbaar bent.