Rond BlueCity

UPDATE II: Brand in de kelders van BlueCity

BlueCity-Circulaire-Economie-Brand-002

Op dinsdag 23 mei 2017 is er brand geweest in de kelders van BlueCity. Door de brandcompartimentering en adequaat optreden van de brandweer is die brand relatief klein gebleven. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Desondanks is de schade is groot. Niet alleen in emotioneel opzicht, maar zeker ook materieel gezien.

Wat is er nu precies gebeurd, wat is het effect daarvan op BlueCity en op de in BlueCity gevestigde ondernemers? En vooral: hoe kun je helpen? Dat lichten we in dit bericht verder toe.

Brand en roet

De brand is, zoals gezegd, relatief klein gebleven. Dat komt omdat de kelders van BlueCity opgebouwd zijn uit betonnen cellen, waardoor er weinig zuurstof bij de brandhaard is gekomen. Dat de brand klein gebleven is, is een groot voordeel. Maar het heeft helaas ook een groot nadeel; er is enorm veel roet-ontwikkeling geweest. De kelders zien letterlijk zwart. Die dikke laag giftig roet veroorzaakt het grootste gedeelte van de schade.

Schade door roet

BlueCity is een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. Door de brand in de kelders zijn sommige van die ondernemers zwaar getroffen. Het gaat daarbij met name om rotterzwam, Spireaux en het BlueCity Lab, maar ook ondernemers als Better Future Factory. Zij hebben allen te maken met roet-neerslag en daardoor beschadigde apparatuur, voorraden en onbruikbaar geraakte ruimtes. Het schoonmaken daarvan kost veel tijd. Dat levert weer derving van inkomsten op, en uiteraard schade door vertraging in de uitvoer van hun plannen. Dit laatste geldt overigens ook voor de plannen van BlueCity. Het deel waar de brand heeft gewoed, is bestemd voor nog te realiseren productieruimtes.

Ook andere ondernemers, zoals Rotterdamse Oogst, zijn getroffen, bijvoorbeeld omdat ze op stel en sprong een andere opslaglocatie hebben moeten zoeken.

Oorzaak van de brand

Uitgebreid onderzoek heeft geen uitsluitsel gegeven over de oorzaak van de brand. Wel is onomstotelijk vastgesteld dat de technische installaties in het pand niet de oorzaak zijn. Verder is bevestigd dat de brand ontstaan is één van de kleinere ruimtes in het kelderdeel onder het zwembad, waar een proefopstelling stond. De brand lijkt een ongelukkige samenloop van omstandigheden te zijn.

Hoe nu verder?

Los van de kelders en de Dôme zijn de overige ruimtes in BlueCity gespaard gebleven. Zo is er in de kantoorvleugel en de daaronder gelegen productieruimtes geen schade. Hetzelfde geldt voor Aloha Bar-Restaurant en de daaronder gelegen ruimtes. Dit betekent dat de meeste ondernemers verder kunnen.

Herstelwerkzaamheden in BlueCity

De komende maanden gaan we fasegewijs de herstelwerkzaamheden uitvoeren. We beginnen met het ontruimen van het gehele getroffen deel van het gebouw en het strippen van een klein stukje in de kelder. Na de stripactie weten we hoe groot de schade is en wat er voor nodig is om dat te herstellen. Parallel daaraan zal er een grote schoonmaakactie worden opgestart in de dome. We verwachten daarna weer fris te kunnen starten met de ontwikkeling van productieruimten in de kelder en het bruikbaar maken van de dome voor multifunctioneel gebruik.

Roetschermen in het zwembad

De getroffen gebieden, waaronder ook het zwembad, zijn inmiddels afgesloten. Ook zijn ze afgeschermd met blauwe zeilen, dit om het vuile, besmette deel van het pand gescheiden te houden van het niet getroffen deel van het gebouw. Het herstellen van de schade van de getroffen delen start half juni en duurt naar verwachting enkele maanden.

Tijdelijk onderkomen

Gelukkig is BlueCity groot. rotterzwam heeft zit tijdelijk elders in het pand. Van daaruit coördineren zij voorlopig hun wederopbouw. Zij hebben de komende tijd een aantal pittige uitdagingen. De totale schade schatten zij op ongeveer € 80.000,- Zonder hulp gaan zij failliet. Ook heeft de in BlueCity gevestigde meubelmakerij OkkeHout een gedeelte van de ruimtes rondom zijn werkplaats toegankelijk gemaakt voor opslag. Verder kunnen ondernemers hun spullen opslaan in speciaal daartoe geplaatste containers op het parkeerterrein.

Hulp – van binnen en van buiten

Na de aanvankelijke schrik en tranen zijn we inmiddels alweer vier weken hard aan het werk. Ondernemers helpen elkaar. Bovendien krijgen zowel BlueCity als de betrokken ondernemers van alle kanten hulp aangeboden. Partners, klanten, leveranciers, bezoekers, iedereen gunt ons het beste. Dat is één van de mooie dingen die uit de brand zijn gekomen: de waardering voor ons initiatief en de wil om te helpen bij het verwezenlijken van ons doel – dat is goud waard.

Wil je helpen?

Met die typisch Rotterdamse ‘niet lullen maar poetsen’-houding zijn wij heel blij. Om echt impact te creëren hebben we namelijk succesvolle circulaire ondernemers nodig. En om dat succes te boeken, hebben de getroffen ondernemers juist nu jullie hulp hard nodig.

rotterzwam is een donatie-campagne begonnen. Wil je hen helpen opbouwen? Doneer dan wat je wil. Alle kleine beetjes helpen; samen creëren we impact!

>> check de donatie-pagina van rotterzwam

Ook het BlueCity Lab is bezig met een benefiet-campagne. Emma van der Leest en Nienke Binnendijk zijn druk bezig met de voorbereidingen. Wil je hen helpen?

>> volg het BlueCity Lab op Facebook en blijf op de hoogte