Voor bedrijven

Stel je een economisch systeem voor waarin alles waarde heeft en niets loos is. Zonder grondstoffenschaarste en afvaloverschot. Met ieder einde als nieuw begin, eindeloos als een ecosysteem. Toekomstmuziek? In BlueCity speelt het al. Hoe lang wacht u nog?

De BlueCity Circular Challenge is een accelerator-programma dat zich richt op het creëren van waardevolle producten uit bedrijfsafval, met een parallelle focus op een valide business model achter de opgeleverde prototypes.

De challenge duurt ongeveer 6 weken. Tijdens deze pressure cooker periode zullen teams – bestaande uit junior experts met multidisciplinaire achtergronden, van bedrijfsontwikkeling tot chemische technologie tot productontwerp – een haalbare bedrijfscase voor die afvalstromen ontwerpen, ontwikkelen en prototypen, waardoor afval in waarde wordt omgezet voor de partners. Voorbeelden van partners eerder die hebben deelgenomen zijn PwC, Sodexo, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Woonstad, Achmea, Nationale Nederlanden en Forbo.

Ervaring van deze partners uit de vorige vier edities leert dat deelname aan de BlueCity Circular Challenge verschillende voordelen biedt:

  • • het creëert intern draagvlak voor circulaire economie
  • • het zorgt extern voor PR, bijvoorbeeld naar klanten
  • • tijdens de challenge komt u in contact met jonge high potentials. Gezamenlijk staan jullie aan de wieg van kansrijke startups en veelbelovende innovaties. Die zijn economisch interessant en bijzonder mediageniek.

Bovendien zien we soms mooie en zelfs onverwachte connecties plaatsvinden met andere partners of potentiële afnemers/partners in de keten.

De BlueCity Circular Challenge biedt u de kans om kennis te maken met de circulaire economie van de toekomst. Door binnen zes weken een product te ontwikkelen bewijzen ambitieuze studenten en young professionals dat het begrip afval bij het vuilnis kan. Wij zorgen dat het beste idee wordt doorontwikkeld tot een zelfstandige startup binnen BlueCity. De challenge wordt begeleid door circulaire pioniers, designers en financieel experts.

De kickoff van de Challenge is in september en de finale is in oktober 2019.

Welke reststroom brengt u in voor de BlueCity Circular Challenge 2019?
Mail naar f.steenbergen@bluecity.nl