BlueCity Circulaire ketenprojecten

In een circulair ketenproject werken ondernemers samen om product- of materiaalketens circulair te maken. Het kan dan gaan om:

  1. veranderingen in bestaande product- of materiaalketens;
  2. het opzetten van een nieuwe keten;
  3. het opzetten of veranderen van een deel van een keten

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ondersteunt het ontstaan van deze nieuwe ketens door een subsidieregeling open te stellen waar consortia een aanvraag voor kunnen indienen. Omdat in BlueCity veel ketens in wording al vanzelf in en rond ons ecosysteem ontstaan, en die voorzichtige nieuwe productieketens vaak startbudget zoeken om te onderzoeken hoe het een economische haalbaar en rendabele keten kan worden, hebben we als BlueCity diverse ketenprojecten helpen opstarten.

Binnen de product- of materiaalketen kunnen processen, diensten of businessmodellen circulair worden ontworpen, geproduceerd of georganiseerd. Een circulair ketenproject kan over een product, proces, dienst of businessmodel gaan. De deelnemende bedrijven kunnen het resultaat van een geslaagd circulair ketenproject toepassen of klaarmaken voor marktintroductie. Het daadwerkelijk gebruik van het product, proces, businessmodel of de dienst zorgt voor minder verbruik van grondstoffen en minder CO2-uitstoot dan in de huidige situatie.

De ketenprojecten die lopen in het ecosysteem van BlueCity staan hieronder genoemd. Je vindt ze terug in onze programmering, op onze podia, op de socials en in onze Labs. Wil je ook aan de slag een circulaire keten die nog niet bestaat, of wil je meedoen met een van de onderstaande topics? Laat het ons weten door te mailen naar lab@bluecity.nl.

  1. Vegan leer van tomatenresten – Biophilica, Den Ouden Groep en Remokey, gestart voorjaar 2020.
  2. Boomvrij papier van olifantsgras – Elgra, Paper on the Rocks, TweeRRecycling en PaperInnovator, gestart voorjaar 2020
  3. Pigmenten van schimmels – Fabulous Fungi, gestart voorjaar 2021
  4. Circulaire wolwasserij – Renewi, Zeefier (zeewier moet ook gewassen worden), Hollands Wol Collectief – gestart zomer 2022
  5. Japanse duizendknoop – Why Knot, GKB, Varta Lab, PaperInnovator – gestart zomer 2022
  6. Circulaire mangoboter – BioAnalytix van Biezen, Yespers, Kusala – gestart zomer 2022
  7. Windmolenwieken als straatmeubilair SUS, GKB, Dura Vermeer, New Citizens Design, Business in Wind, The Footprinters – gestart zomer 2022