CIRCO Track – Evenementenlocaties & Toeleveranciers

Het zijn zware tijden voor zowel de evenementen- en congreslocaties als hun leveranciers. Toekomstbestendigheid en nieuwe verdienmodellen zijn nu een extra grote uitdaging. Circulaire economie biedt hiervoor handvatten! In oktober 2020 start een CIRCO Track waarin je in drie dagen kennismaakt met de circulaire economie en kansen ontdekt voor je bedrijf. Je houdt voedsel, packaging, disposables, onderhoud, communicatiemiddelen, inrichting en grootkeukenapparatuur tegen het licht en zet de daaruit voortvloeiende afvalstromen om in waarde. Samen met ketenpartners worden er concrete stappen gezet naar de ontwikkeling van business modellen waarin de nieuwe waardeproposities tot succes kunnen komen.

Werk je bij een bedrijf dat actief is in, of levert aan de evenementen- en congreslocatie branche in Zuid-Holland? Doe mee aan de CIRCO Track in BlueCity en werk, samen met een collega, van ideevorming voor een nieuw circulair verdienmodel naar implementatieplan!

Interesse? Laat het ons weten via het formulier verder op de pagina!

Aan de slag met circulaire verdienmodellen

duurzaamheid wordt – zowel op nationaal als internationaal niveau – steeds belangrijker voor het onderscheidend vermogen en  veranderende wet- en regelgeving daagt uit tot het vormen van nieuwe waardeketens. Door de keten te verenigen kunnen we producten en diensten ontwikkelen die ontworpen zijn voor een specifieke context, maar die ook schaalbaar in de markt kunnen worden gezet! Uitdagingen die aan bod komen zijn onder meer:

Hoe kunnen we samen met leveranciers en ketenpartners aan de slag met circulaire verpakkingsproducten, proposities en -strategieën? 

Hoe kunnen we samen met ketenpartners voedselverspilling voorkomen via circulaire proposities?

Hoe voorkomen we met leveranciers waardeverlies op het gebied van materiaalgebruik, inrichting en onderhoud via nieuwe verdienmodellen? 

Voor wie?

Deze Track is speciaal bedoeld voor bedrijven, toeleveranciers, materiaalproducenten en ketenpartners in de evenementen- en congreslocatie sector. We dagen evenementenlocaties uit om hun leveranciers en ketenpartners uit te nodigen om samen deel te nemen om zo gezamenlijk nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen!

Van elk bedrijf doen twee personen mee: een duo van iemand met productkennis -bijvoorbeeld een productmanager, -ontwikkelaar of -ontwerper- én iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent.

Samen verken je kansen en zet je concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf voegt veel waarde toe!

CIRCO Track - evenementenlocaties

Programma

De CIRCO Track bestaat uit drie volle dagen en vindt plaats op 28 oktober, 13 november en 26 november van 09:00 – 18:00.

Dag 1- Kansen in kaart brengen – 28 oktober

Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardeverlies in de huidige keten in beeld gebracht. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen, productontwerpen en ander materiaalgebruik kunt komen door de toepassing van circulaire designprincipes. Per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd.

Dag 2 – Uitwerking – 13 november

We werken het meest kansrijke circulaire voorstel uit de eerste workshop in detail uit met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit de boeken ‘Products that Last’ en ‘Products that Flow’. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3 – Implementatie – 26 november

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Kosten en deelname

De kosten voor deelname zijn €500,- ex BTW per bedrijf (voor twee personen). De reguliere prijs bedraagt €2000,- ex BTW. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en Rabobank Rotterdam.

We hebben plek voor 10 bedrijven (vol = vol). Voor de helft van de plekken geldt dat er voorrang wordt verleend aan bedrijven die actief zijn binnen Zuid-Holland.

Interesse in de CIRCO Track Evenementenlocaties 2020? Laat het ons weten.

Waarom meedoen aan CIRCO Track?

Circo-track-bluecity

• Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen!

• Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?

• CIRCO maakt door samenwerkingen te realiseren binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is.

• Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.

• Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

• Je krijgt toegang tot bruikbare kennis en tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.

• Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen.

• De Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers Ronald Lewerissa en Diederik Merkens.

Vragen?

Die beantwoorden we graag. Neem hiervoor contact op met Huub Dekkers via h.dekkers@bluecity.nl.

Powered by:

Partners mini circo workshops