CIRCO Track: Circulaire zonne-energie

Zonne-energie is een essentieel onderdeel van de energietransitie. Deze transitie staat echter lijnrecht tegenover de transitie naar de circulaire economie, waarin gebruik wordt gemaakt van duurzame en hernieuwbare grondstoffen. Beide transities staan onder druk door urgente grondstoffen schaarste en afhankelijkheid van productie in het buitenland. Zo voorspelt hoogleraar duurzaamheid en transitie Jan Rotmans dat de prijs van kritieke grondstoffen, die o.a. gebruikt worden in zonnepanelen, het komende decennia met 1000% zullen gaan stijgen. Dit vereist een nieuwe aanpak die beide transities in goede banen zal gaan leiden. Zonnepanelen hebben geen oneindige levensduur, daar schuilen business kansen om deze geschikt te maken voor hergebruik, upgrade, of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen, samenwerkingen in de keten én business modellen met als resultaat een kleinere buitenlandse afhankelijkheid.

Tijdens de CIRCO track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen. Onder begeleiding van professionele trainers wordt met de betrokken sectorpartijen gekeken hoe er aan de klantvraag voldaan kan worden en hoe we de sector toekomstbestendig kunnen maken. Door middel van deze CIRCO track zal de samenwerking in de industrie geoptimaliseerd worden.

Voor wie?

Deze CIRCO Track is voor bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners die een rol spelen gedurende de levenscyclus van zonnepanelen. Van design – tot end of life.

Zaken die in de track aan bod zullen komen zijn:

 • • Mogelijkheden voor levensduurverlenging
 • • Onderhoud en remanufacturing vanuit circulair perspectief
 • • Recycling uitdagingen
 • • Organiseren van een (nieuwe) circulaire supply chain en reverse logistics
 • • Toepassing van schaarse materialen en borgen van leveringszekerheid

Deelnemers

Van elk bedrijf doen twee personen mee: een duo van iemand met productkennis -bijvoorbeeld een productmanager, -ontwikkelaar of -ontwerper- én iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Samen verken je kansen en zet je concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf voegt veel waarde toe!

Waarom meedoen aan een CIRCO Track?

 • ● Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen!
 • ● Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • ● CIRCO maakt door samenwerkingen te realiseren binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is.
 • ● Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • ● Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • ● Je krijgt toegang tot bruikbare kennis en tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.
 • ● Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen.

Na de 3-daagse track heb je een:

 • ● nieuw ontworpen product- of dienst én businessmodel.
 • ● zowel een langetermijnvisie, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.
 • ● paar jeukende handen om door te pakken én (meer) netwerk dat daarbij kan helpen!

Programma

Het programma is opgezet om de kennis, ervaring en energie van alle aanwezigen optimaal te benutten met een minimale tijdsbesteding. De begeleiding wordt gedaan door twee ervaren CIRCO trainers die kennis hebben binnen deze sector en je stap voor stap meenemen in je eigen circulaire propositie. De track bestaat uit drie halve dagen waarin er fysiek en online contact tussen de trainers en alle deelnemers is. Tussen deze contactmomenten wordt individueel aan de eigen case gewerkt. De totale tijdsinvestering is ongeveer 20 uur.

Data onder voorbehoud.

21 november | fysiek
Tijdens de eerste dag maak je kennis met de andere deelnemers en ga je aan de slag
met een product of dienst van je eigen bedrijf. Je analyseert de huidige lineaire
waardeketen en brengt in beeld waar waardevernietiging en verspilling plaatsvindt. Hier
zitten circulaire kansen!

Zelf werken na deze ochtend of middag: Je selecteert de beste kans en
formuleert een ambitie / Call met trainer: bespreking en aanscherping
ontwikkelde circulaire product (1 uur)

30 november| digitaal
In de tweede sessie deel je je ambities met andere deelnemers, zodat zij je van nuttige
input kunnen voorzien. Daarna ga je gericht aan de slag met de circulaire
businessmodellen en designstrategiën, Je ontwikkelt je circulaire business model en (her)
ontwerpt je product en / of dienst. Een week na deze sessie vindt de laatste bijeenkomst
plaats.

Zelf werken na deze ochtend of middag: Je brengt alle verandering in kaart en
maakt een overzicht van alle acties die nodig zijn.

9 december | fysiek (met borrel)
In deze laatste sessie word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van
circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en
commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen
hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Kosten

De kosten voor deelname zijn €1000,- ex BTW per bedrijf (voor twee personen). Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland. We hebben plek voor 12 bedrijven (vol = vol).

 

Vragen?

Neem voor CIRCO gerelateerde vragen contact op met Bootsy Akkerman op b.akkerman@bluecity.nl.

Over CIRCO

CIRCO richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. Dit is een bewezen ontwerp methodiek waarmee je op een praktische manier aan de slag gaat met circulaire kansen voor jouw bedrijf. Tijdens de track word je geholpen in een gefaciliteerd ontwerpproces, met kennis, instrumenten en interactie met zowel andere bedrijven als ontwerpers. Door de keten te verenigen ontwikkelen we producten en diensten die ontworpen zijn voor een specifieke context én schaalbaar in de markt kunnen worden gezet!

In samenwerking met:

Partners mini circo workshops

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

en ontvang updates uit onze circulaire voorbeeldstad!