CIRCO Track: Herbruikbare maaltijdverpakkingen in de catering

CIRCO Track: Herbruikbare maaltijdverpakkingen

Verpakkingen vormen een aanzienlijk deel van ons afval. En een flink deel van dit verpakkingsmateriaal is niet herbruikbaar of wordt niet hergebruikt. Dit geldt ook voor het verpakkingsmateriaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onderzoek van Design Innovation Group toont aan dat zo’n 90% van het afval in de verbranding belandt. Het ministerie wil dit zoveel mogelijk voorkomen en past de regelgeving hierop aan. Dit vraagt om anders ontwerpen, verpakken, inkopen, scheiden en wellicht ook anders recyclen. In de CIRCO Track: Herbruikbare maaltijdverpakkingen in de catering, gaan we aan de slag met het huidige waardeverlies in materiaal, tijd, energie of mankracht en zoeken we naar manieren om dat om te zetten in waarde creatie. Deze track is inmiddels afgerond.

In samenwerking met CIRCO, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Design Innovation Group, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie bieden we een serie van drie workshops (Track) aan voor ketenpartners. Cateringbedrijven, foodbedrijven, toeleveranciers, ontwerpers van verpakkingen, afvalverwerkers en recyclingbedrijven nodigen we hierbij uit om samen het concept van herbruikbare verpakkingen te verkennen en uit te werken. Met een inspirerende groep deelnemers uit de keten  worden nieuwe kansen ontdekt.

Evaluatie

Om te voorkomen dat 90% van de plastic verpakkingen in de verbrandingsoven belandt, is de regelgeving voor plastic verpakkingen aangepast. Dit vraagt om anders ontwerpen en daar zijn deelnemers in deze track mee aan de slag gegaan.

→ Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers de track als zeer waardevol hebben ervaren. Vooral het fysiek samenkomen wordt als prettig ervaren. Veel van de deelnemers zijn geïnteresseerd in een vervolg. Ze geven aan met de groep verder te willen sparren over het onderwerp en dat ze de uitkomsten graag onderbouwd zien met cijfers en oplossingen vanuit het bedrijfsleven. Hier gaan we als hub mee aan de slag. Gemiddeld werd de track met het cijfer 8 beoordeeld.

Voor wie

Deze CIRCO Track wordt georganiseerd voor:

 • ● Cateringbedrijven van voedingsmiddelen voor de kantoormarkt.
 • ● Kantoorgebouwen van overheden en kennis- & onderwijsinstellingen.
 • ● Producenten, groothandels, (logistieke) serviceproviders van verpakkingen, disposables, recyclers en reinigingsdiensten.
 • ● Start-ups en bedrijven die herbruikbare maaltijdverpakkingsconcepten op de markt brengen.

Deelnemers:

Van elk bedrijf doen twee personen mee: een duo van iemand met productkennis -bijvoorbeeld een productmanager, -ontwikkelaar of -ontwerper- én iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Samen verken je kansen en zet je concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf voegt veel waarde toe!

Waarom meedoen aan een CIRCO Track?

 • ● Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen!
 • ● Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • ● CIRCO maakt door samenwerkingen te realiseren binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is.
 • ● Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • ● Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • ● Je krijgt toegang tot bruikbare kennis en tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.
 • ● Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen.

Na de 3-daagse track heb je een:

 • ● nieuw ontworpen product- of dienst én businessmodel.
 • ● zowel een langetermijnvisie, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.
 • ● paar jeukende handen om door te pakken én (meer) netwerk dat daarbij kan helpen!

Het programma

Het programma is opgezet om de kennis, ervaring en energie van alle aanwezigen optimaal te benutten met een minimale tijdsbesteding. De begeleiding wordt gedaan door twee ervaren CIRCO trainers die kennis hebben binnen deze sector en je stap voor stap meenemen in je eigen circulaire propositie. De track bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten (3 x 4 uur), zelfwerk (ca. 6,5 uur) en een bedrijfscall met de trainer (2 x 45 minuten). Het totale tijdsbeslag is ca. 20 uur. Je werkt vanuit je eigen perspectief het gemeenschappelijke doel uit.

3 februari  9.00 – 13.00 uur – fysiek (met lunch)
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen.

17 februari 9.00 – 13.00 uur – digitaal
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën.

3 maart 13.00 – 17.00 uur – fysiek (met borrel)
We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Kosten

Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500,- gevraagd. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen. Feitelijke kosten zijn € 2.000. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Over CIRCO

CIRCO richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. Dit is een bewezen ontwerp methodiek waarmee je op een praktische manier aan de slag gaat met circulaire kansen voor jouw bedrijf. Tijdens de track word je geholpen in een gefaciliteerd ontwerpproces, met kennis, instrumenten en interactie met zowel andere bedrijven als ontwerpers. Door de keten te verenigen ontwikkelen we producten en diensten die ontworpen zijn voor een specifieke context én schaalbaar in de markt kunnen worden gezet!

Partners

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Design Innovation Group, KIDV, NRK en CIRCO