CIRCO Track: Refit in de superjachtbouw

Nederland is één van de drie grootste landen op het gebied van het bouwen van superjachten. Van de totale markt wordt 26% van alle jachten in Nederland gebouwd, waarvan een groot deel in de provincie Zuid-Holland. Duurzaamheid en het circulair gebruik van materialen krijgt steeds meer aandacht binnen de sector. Superjachten hebben een lange levensduur en naar verwachting zal 85% van de huidige vloot in 2050 nog operationeel zijn. Alleen door bestaande jachten te verduurzamen kan de sector als geheel tegemoet komen aan de groeiende maatschappelijke druk en strengere wetgeving om duurzaam te opereren. In de CIRCO Track: Refit in de superjachtbouw, gaan we aan de slag met het huidige waardeverlies in materiaal, tijd, energie of mankracht en zoeken we naar manieren om dat om te zetten in waardecreatie.

In deze track onderzoeken we met de gehele keten waar circulaire kansen liggen die ecologische en economische winst opleveren. Onder begeleiding van professionele trainers wordt met de betrokken ketenpartijen gekeken hoe er aan de klantvraag voldaan kan worden en hoe we de sector toekomstbestendig kunnen maken. Door middel van deze CIRCO track zal de samenwerking in de keten geoptimaliseerd worden.

Voor wie?

Deze CIRCO Track is voor alle partijen die een rol spelen bij het refitten van een superjacht, met name:

● (Refit)werven
● Casco- en sectiebouwers
● Engineers
● Toeleveranciers en subcontractors
● Zakelijke en nautische dienstverleners

Deelnemers

Van elk bedrijf doen twee personen mee: een duo van iemand met productkennis -bijvoorbeeld een productmanager, -ontwikkelaar of -ontwerper- én iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Samen verken je kansen en zet je concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf voegt veel waarde toe!

Waarom meedoen aan een CIRCO Track?

  • ● Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen!
  • ● Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
  • ● CIRCO maakt door samenwerkingen te realiseren binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is.
  • ● Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • ● Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
  • ● Je krijgt toegang tot bruikbare kennis en tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.
  • ● Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen.

Na de 3-daagse track heb je een:

  • ● nieuw ontworpen product- of dienst én businessmodel.
  • ● zowel een langetermijnvisie, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.
  • ● paar jeukende handen om door te pakken én (meer) netwerk dat daarbij kan helpen!

Programma

Het programma is opgezet om de kennis, ervaring en energie van alle aanwezigen optimaal te benutten met een minimale tijdsbesteding. De begeleiding wordt gedaan door twee ervaren CIRCO trainers die kennis hebben binnen deze sector en je stap voor stap meenemen in je eigen circulaire propositie. De track bestaat uit drie halve dagen waarin er fysiek en online contact tussen de trainers en alle deelnemers is. Tussen deze contactmomenten wordt individueel aan de eigen case gewerkt. De totale tijdsinvestering is ongeveer 20 uur.

9 juni 13.00 – 17.00 uur – fysiek
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtegoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen.

23 juni 13.00 – 17.00 uur – digitaal
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design-strategieën.

7 juli 13.00 – 17.00 uur – fysiek (met borrel)
We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Kosten

De kosten voor deelname zijn €1000,- ex BTW per bedrijf (voor twee personen). Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland. We hebben plek voor 12 bedrijven (vol = vol). Voor de helft van de plekken geldt dat er voorrang wordt verleend aan bedrijven die actief zijn binnen Zuid-Holland.

 

Vragen? Neem contact op met Bootsy Akkerman via b.akkerman@bluecity.nl

Over CIRCO

CIRCO richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. Dit is een bewezen ontwerp methodiek waarmee je op een praktische manier aan de slag gaat met circulaire kansen voor jouw bedrijf. Tijdens de track word je geholpen in een gefaciliteerd ontwerpproces, met kennis, instrumenten en interactie met zowel andere bedrijven als ontwerpers. Door de keten te verenigen ontwikkelen we producten en diensten die ontworpen zijn voor een specifieke context én schaalbaar in de markt kunnen worden gezet!

In samenwerking met

Partners mini circo workshops

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

en ontvang updates uit onze circulaire voorbeeldstad!