CIRCO Track bestaande bouw

Het programma Nederland circulair in 2050 heeft ook gevolgen voor de bouwsector; zo moet de sector in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 50% hebben teruggebracht om in 2050 een economie te realiseren zonder afval en waarbij alles draait om herbruikbare grondstoffen. Deze doelen vragen om aanpassingen in de manier van (samen)werken en ondernemen, ook in de bestaande utiliteitsbouw. Tijdens de CIRCO Track: Verduurzaming van bestaande bouw, gaan we aan de slag met het huidige waardeverlies in materiaal, tijd, energie of mankracht en zoeken we naar manieren om dat om te zetten in waarde creatie. Deze track is inmiddels afgerond.

Onder begeleiding van professionele trainers wordt met de betrokken ketenpartijen gekeken hoe waardeverlies omgezet kan worden in waarde creatie. Op deze manier kan (de samenwerking in) de keten geoptimaliseerd worden. Het levert meerwaarde voor alle partijen, bijvoorbeeld door efficiënter gebruik te maken van de materialen die nodig zijn bij vervanging en verduurzaming, maar ook de verlaging van de warmtevraag om zo het verbruik van grondstoffen als gas en hout te verminderen. Tijdens de track gaan we met de gehele keten en alle betrokken partijen aan de slag. Heijmans is nauw betrokken bij de track en zal als deelnemer aanwezig zijn.

 

Evaluatie

Tijdens deze track is Heijmans samen met andere bedrijven uit de utiliteitsbouw aan de slag gegaan met het huidige waardeverlies. Denk hierbij aan waardeverlies in materiaal, tijd, energie of mankracht.  De bedrijven zijn op zoek gegaan naar manieren om dat om te zetten in waardecreatie. Dit om het gebruik van primaire grondstoffen in de bouwsector voor 2023 met 50% terug te dringen.

De CIRCO methode laat mij een andere bril opzetten, steeds weer. Vanuit de praktijk op een begeleide manier kijken naar waarde toevoegingen én -destructie. Praktisch, toepasbaar, inspirerend, boeiend én ontzettend verrassend. Ik heb er ook echt van genoten om vakgenoten in de keten te treffen, met dezelfde passie als ik; onze diensten naar de klant vanuit een duurzamer perspectief! – Paulien van Essen, Regiomanager Rotterdam van Heijmans Utiliteit.

→ Uit de evaluatie horen wij positieve geluiden: het out of the box denken werd als positief ervaren. Door de gebruikte methodiek word je hiertoe gedwongen. Ook het samenbrengen van de keten en verschillende perspectieven van de deelnemende partijen op de opgave, werden als positief en inspirerend ervaren. Daarnaast blijkt dat fysiek samenkomen veel meerwaarde heeft voor de interactie. In juni zal er een follow-up event plaatsvinden voor de deelnemers waarin we aan de slag gaan met een concrete casus. Verdere informatie hierover volgt.

 

Voor wie

Deze CIRCO Track is voor organisaties die betrokken zijn bij de bouwsector

 • ● Aannemers en hun toeleveranciers
 • ● Onderhoudspartijen
 • ● Bouwbedrijven
 • ● Facilitair managers, opdrachtgevers / eigenaren van panden

Deelnemers:

Van elk bedrijf doen twee personen mee: een duo van iemand met productkennis -bijvoorbeeld een productmanager, -ontwikkelaar of -ontwerper- én iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Samen verken je kansen en zet je concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf voegt veel waarde toe!

Waarom meedoen aan een CIRCO Track?

 • ● Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen!
 • ● Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • ● CIRCO maakt door samenwerkingen te realiseren binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is.
 • ● Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • ● Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
 • ● Je krijgt toegang tot bruikbare kennis en tools die intern gedeeld en daarna voor andere circulaire projecten ingezet kunnen worden.
 • ● Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen.

Na de 3-daagse track heb je een:

 • ● nieuw ontworpen product- of dienst én businessmodel.
 • ● zowel een langetermijnvisie, als een concreet plan om morgen mee te
  beginnen.
 • ● paar jeukende handen om door te pakken én (meer) netwerk dat daarbij
  kan helpen!

Het programma

Het programma is opgezet om de kennis, ervaring en energie van alle aanwezigen optimaal te benutten met een minimale tijdsbesteding. De begeleiding wordt gedaan door twee ervaren CIRCO trainers die kennis hebben binnen deze sector en je stap voor stap meenemen in je eigen circulaire propositie. De track bestaat uit drie halve dagen waarin er fysiek en online contact tussen de trainers en alle deelnemers is. Tussen deze contactmomenten wordt individueel aan de eigen case gewerkt. De totale tijdsinvestering is ongeveer 20 uur.

CIRCO Track programma

Kosten

De kosten voor deelname zijn €1000,- ex BTW per bedrijf (voor twee personen). Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland. We hebben plek voor 10 bedrijven (vol = vol). Voor de helft van de plekken geldt dat er voorrang wordt verleend aan bedrijven die actief zijn binnen Zuid-Holland.

 

Vragen? Neem contact op met Bootsy Akkerman via b.akkerman@bluecity.nl

Over CIRCO

CIRCO richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. Dit is een bewezen ontwerp methodiek waarmee je op een praktische manier aan de slag gaat met circulaire kansen voor jouw bedrijf. Tijdens de track word je geholpen in een gefaciliteerd ontwerpproces, met kennis, instrumenten en interactie met zowel andere bedrijven als ontwerpers. Door de keten te verenigen ontwikkelen we producten en diensten die ontworpen zijn voor een specifieke context én schaalbaar in de markt kunnen worden gezet!

In samenwerking met

partners circo track

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

en ontvang updates uit onze circulaire voorbeeldstad!