Circulaire bouw in BlueCity: van zwembad naar voorbeeldstad

BlueCity is niet alleen een werkplek voor circulaire bedrijven; ook de ruimte waarin die ondernemers werken, is circulair. Zo werd de circulaire kantoorvleugel, met 100 werkplekken voor duurzame ondernemers, voor 90% gerealiseerd met hergebruikt materiaal. Daarmee werd in totaal 60 ton CO2 bespaard. Ook in de rest van het pand wordt volgens circulaire principes gewerkt. De werkwijze van BlueCity werd op 6 februari 2020 erkend met de prijs voor Meest Duurzame Vastgoedproject 2020 tijdens de Rotterdamse Vastgoedborrel.

Grondstof als Leitmotiv

Circulaire bouw is allesbehalve business as usual in Nederland – en daardoor niet makkelijk. Bij circulair (ver)bouwen wordt steeds gekeken: welk materiaal is als reststroom beschikbaar? Dat materiaal is leidend in het ontwerpproces. Het bouwteam gaat dus niet uit van een plattegrond gebaseerd op standaard bouwelementen – en die werkwijze vraagt veel flexibiliteit én vakmanschap van de uitvoerders.

Circulair én blauw bouwen

Bij de circulaire bouw gaat BlueCity bovendien verder dan circulair; het bouwteam hanteert ook principes uit de blauwe economie. Naast dat we een vervallen gebouw hebben gered van de sloop, levert die combinatie op verschillende vlakken milieuwinst op.

Ten eerste natuurlijk in het werken met hergebruikte materialen. Die worden bovendien lokaal gewonnen, waardoor er ook milieuwinst zit in het vervoer. Daarnaast profiteren de werkruimtes optimaal van de klimatologische eigenschappen van het gebouw, waardoor het toevoegen van installaties tot een minimum is beperkt. Tot slot helpen meerdere inpandige ondernemers bij de inrichting, zoals recycling design platform Oogstkaart. En er wordt gebruik gemaakt van lokale arbeidskrachten, met name van lokale ambachtsmensen. Daarmee wordt ook de circulaire economie in de vastgoed aangejaagd.

“En dan is er natuurlijk nog het ‘ripple effect’,” zegt Yvette Govaart, directeur Vastgoed BlueCity. “Mensen die met ons gewerkt hebben, kijken nu ook anders naar het inzetten van hergebruikt materiaal.”

Circulair bouwen – hoe doe je dat? De experts aan het woord

Bij de circulaire bouw in BlueCity ligt de focus op hoogwaardig her te gebruiken materiaal. Dat heeft vergaande consequenties; om in 2050 100% circulair te werken, is samenwerking in de keten key.

Maar dat is in de praktijk weerbarstiger dan op papier. BAM Bouw en Techniek en BlueCity geven openheid van zaken in een serie interviews > llees hier meer. Door te spreken met mensen in de hele keten, van opdrachtgever en directeur tot projectmanager, leverancier en timmerman, worden ook de rauwe randjes eerlijk in beeld gebracht.

Het ombouwen van leegstaand zwembad naar circulaire voorbeeldstad met werkplekken voor innovatieve bedrijven heeft heel wat voeten in aarde. Hoe BlueCity dat toch voor elkaar krijgt? Dat is een lang verhaal – dat we graag laten vertellen door de mensen die het dóen:

In een serie kortere artikelen gaan we dieper in op specifieke materiaalkeuzes en samenwerkingen, ook in andere gedeeltes van BlueCity:

In een serie podcasts onderzoekt klimaatjournalist Ties Joosten de circulaire bouw:

  1. #1. Axel Hendriks (Beelen) over circulair slopen
  2. #2. Christiaan Euser, De Oogstkaart
  3. #3. Michel Baars, New Horizon
  4. #4. Yvette Govaart, Urban Producer COUP en BlueCity
  5. #5. Martijn Markus,  projectmanager duurzaamheid bij AM

Ondernemer in de new economyVestig je in BlueCity!

BlueCity helpt de circulaire economie op gang door ondernemerschap te stimuleren. We bouwen een ecosysteem, waarin stromen zoveel mogelijk lokaal gebruikt en gecirculeerd worden en helpen ondernemers om snel een businesscase te identificeren, deze te testen en indien mogelijk op te schalen.

> check de werkruimte in BlueCity

We zoeken een mix van circulaire ondernemers die iets doen in de biologische cyclus en in de technische cyclus. Van studenten of start-ups die proof of principle zoeken, tot scale-ups met proof of concept. Van low tech tot high tech, van praktisch tot wetenschappelijk – wij zoeken juist die combinatie.