Hotel Neutraal

Zestien Rotterdamse hotels gaan in samenwerking met Green Leisure Group, BlueCity, Rotterdam Partners en Gemeente Rotterdam aan de slag met verduurzaming in het project Hotel Neutraal. Samen zetten we collectief stappen op weg naar een CO2-neutrale en circulaire toekomst. Stappen die helpen bij het besparen van  kosten en zorgen voor een schoner Rotterdam door energiebesparing, minder afval en voedselverspilling, meer circulaire producten, waterbesparing en een lagere CO2 uitstoot.  Met een nulmeting wordt inzichtelijk gemaakt waar de hotels nu staan en wat de duurzame quick-wins zijn. Vervolgens gaan de hotels onder begeleiding aan de slag om de duurzame doelen te behalen. De resultaten van alle scans worden gedeeld met de hotels tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in mei 2023.

De deelnemers zijn: Hostel Room, Stayokay, The James, Supernova Hotel, Hotel New York, NH Atlanta, Nhow, H2otel, Room Mate Bruno, Bilderberg Parkhotel, The Bellhop, Hotel van Walsum, The Student Hotel, The Slaak, Marriott Hotel en Postillion Hotel WTC. 

Hotel Neutraal geeft deze Rotterdamse hotels direct inzicht in de duurzame kansen en geeft praktisch handvatten om zelf mee aan de slag te gaan. De deelnemers streven ernaar om circulaire en duurzame maatregelen te nemen, die onder meer leiden tot CO2-reductie en lager grondstoffengebruik. Iets wat de hotellerie goed kan gebruiken na een periode van COVID-19 lockdowns, sterke prijsstijgingen en personeelstekorten.  ‘Vanuit onze gasten en medewerkers zien we dat duurzaamheid steeds een belangrijker thema wordt. Ook zorgen de stijgende energiekosten en de steeds strenger wordende milieuwetgeving dat we stappen moeten blijven nemen op het gebied van duurzaamheid. We hopen in dit traject meer inzicht te krijgen in de duurzame quick-wins en te leren van de andere deelnemende hotels’. ~ Monique Segeren, Hostel Room. 

Wat zijn de quick-wins voor de hotels? Waar lopen ze tegenaan? En kunnen ze als sector collectief een verschil maken? Volg de aankomende maanden Hotel Neutraal en de stappen van de deelnemende hotels op onze website.

19 oktober: Kick-off 

Woensdag 19 oktober is het project officieel van start gegaan bij het Postillion Hotel WTC. De hoteliers en projectpartners hebben ervaringen gedeeld in het bijzijn van wethouder Simons. Mark Slegers van Rotterzwam presenteerde de mogelijkheden voor hotels om koffiedrab apart in te laten zamelen en circulair te laten verwerken op de eigen menukaart en Lola Slager van Orbisk presenteerde de kansen die hoteliers hebben om voedselverspilling te reduceren en daarmee direct geld te besparen.

Oktober-november: Scans en Quick-wins

De hotels zullen gedurende het traject ondersteund en begeleid worden in het doorvoeren van de duurzame maatregelen. In oktober en november bezoekt Green Leisure Group alle deelnemende hotels voor een nulmeting (scan). Samen met elk hotel meten zij de huidige situatie met betrekking tot circulaire en duurzame thema’s. De hotels ontvangen vervolgens een rapport met hun score op de diverse duurzame thema’s en ondersteuning bij de quick-wins die ze op basis van de scan binnen één jaar kunnen doorvoeren. Aan het einde van het project inventariseert Green Leisure Group de behaalde resultaten bij de hotels. Er wordt gemonitord welke quick-wins de hotels hebben geïmplementeerd en wat hiervan de concrete resultaten zijn. De resultaten delen we met alle deelnemende hotels op de gezamenlijke bijeenkomst in mei 2023.

De projectpartners 

Gemeente Rotterdam
Beleidsontwikkeling en projectfinanciering

Een duurzaam Rotterdam met een bloeiende en innovatieve economie. Een groene en gezonde stad met schone lucht. Voor Rotterdammers nu en voor onze toekomstige generaties. Dat is dé ambitie van de gemeente Rotterdam. Daarnaast werkt de gemeente aan gastvrije, leefbare en levendige stad, waarin bezoekers een bijdrage leveren aan een sterke economie,  en een toekomstbestendige toeristische sector., Hotel Neutraal draagt daaraan bij door het stimuleren van energiereductie, circulaire consumptie, het terugdringen van de CO2-uitstoot, kostenbesparing en het reduceren van het grondstoffengebruik. 

Green Leisure Group
Projectcoördinatie, expertrol, organiseren bijeenkomsten en begeleiden subgroepen

Green Leisure Group is dé netwerkcoöperatie voor praktische verduurzaming van de toeristische sector, horecabedrijven, culturele organisaties, evenementen en sportverenigingen. De Green Leisure Group begeleidt Hotel Neutraal en de zestien hotels van A tot Z en voert de scans uit en inventariseert de quick-wins bij de hotels. 

BlueCity
Matchmaking circulair trajecten, netwerkpartner en ontwikkelen communicatie content

BlueCity is dé voorbeeldstad voor de circulaire economie. een stad binnen de stad Rotterdam waar ondernemende geesten elkaar ontmoeten en concreet handelingsperspectief ontwikkelen, of het nu gaat om het vergroten van je impact, zero waste leven of het ontwikkelen van een future proof materiaal. Een ambitie waar Hotel Neutraal perfect in past. In dit project heeft BlueCity de rol van netwerkpartner en het creëren van content. BlueCity beschikt over een netwerk aan circulaire partijen die kunnen worden betrokken binnen de circulaire, duurzame trajecten. Het marketing en communicatie team staat klaar om persberichten te schrijven, presentaties te geven, social media content te creëren en nieuwsbrieven te verzenden. 

Rotterdam Partners
Netwerk partner en communicatie partner

Rotterdam Partners is de officiële Destination Marketing Organisatie & Investment Agency van de stad Rotterdam. Rotterdam Partners wil de stad vooruitbrengen en bouwt aan een duurzame groei van de Rotterdamse economie. De organisatie stuurt aan op het imago van Rotterdam en promoten de Rotterdamse regio in binnen- en buitenland. Ze openen de deur van Rotterdam voor toekomstige internationale bedrijven, bezoekers en bewoners en leiden ze rond in de stad. Hun doel omtrent Hotel Neutraal is de Rotterdamse hotels te verduurzamen en hierdoor Rotterdam als stad aantrekkelijker te maken voor congressen en evenementen en de verduurzaming om te zetten in een economische component.

VANG Buitenshuis – Rijkswaterstaat

Het overheidsprogramma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) bij het verminderen van (rest)afval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. VANG staat voor ‘van afval naar grondstof’. Het doel van dit meerjarenprogramma is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie.