COUP

Coup vindt niet alleen dat het anders moet, ze doet het ook. Coup verbindt alle partijen en organiseert alle kennis en middelen die nodig zijn om een project voor elkaar te krijgen.

Van concept tot financiering. Van eigenaar tot gebruikers. Gezamenlijk risicodragend, gezamenlijk waarde-creërend en waarde-delend. Inclusief onszelf, als producent. Het toevoegen van waarde, in de meest brede betekenis, is het motto van COUP.

Rethink, redefine, redesign – dat is de basis. Niet ‘meer’, maar ‘beter’ maken. COUP transformeert BlueCity duurzaam tot circulaire voorbeeldstad.