DigiSurfer

De samenleving digitaliseert in rap tempo. Steeds meer bedrijven en organisaties regelen hun contactmomenten met burgers en klanten digitaal. Er is echter een grote groep mensen die niet mee kan komen in deze digitale samenleving, omdat zij óf niet beschikken over digitale vaardigheden óf geen toegang hebben tot een digitaal apparaat zoals computer of laptop.

In het verlengde hiervan is duurzaamheid een zeer belangrijk thema in onze maatschappelijke visie. E-waste (elektronisch afval van computers en laptops) is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld, dus het is belangrijk om als bedrijf of organisatie hierin verantwoordelijkheid te nemen.

Onze missie is om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en een voorbeeld te zijn voor andere sociale en circulaire ondernemers. Dat is waar wij voor (be)staan.