D.N.A. Community Art

Archell Thompson is sociaal ondernemer en maakt maatschappelijke thema’s (zoals kindermishandeling, armoede, vaderschap) bespreekbaar d.m.v. theater, storytelling en lesprogramma’s op scholen. Daarnaast heeft hij een sociaal managementbureau, Arch Management, voor jong creatief talent in Rotterdam.

Momenteel ontwikkelt Archell Knoefy: een knuffel waarmee kinderen op een speelse manier leren hun emotionele weerbaarheid te versterken. De essentie van Knoefy is:

  1. Emotionele weerbaarheid – Knoefy laat kinderen spelenderwijs hun emoties uiten
  2. Plezier – Knoefy is ook gewoon een knuffel waarmee kinderen lekker kunnen knuffelen
  3. Duurzaam – Knoefy is goed voor onze planeet: lokaal handgemaakt van duurzame en hergebruikte materialen