Ex Natura

In de natuur zijn veel zaken te vinden die ogenschijnlijk complex zijn, maar tevens ook simpel en vanzelfsprekend. Ondanks dat natuurlijke oplossingen letterlijk voor het oprapen liggen, maken we hier nog maar weinig gebruik van. Ex Natura richt zich op het toepasbaar maken van deze door de natuur verschafte wijsheden, middels training, consultancy en interim projectmanagement.

Veranderingen realiseren doen we vanuit twee invalshoeken:
• In het bedrijf. Denk hierbij aan; het realiseren van kostenreductie door zuiniger en slimmer met materialen om te gaan volgens de principes van de Circulaire Economie
• In de natuur: het organiseren van expedities waarbij je je samen met anderen laat meevoeren en inspireren door de natuur.
Klinkt misschien nog wat abstract? Zie: www.ex-natura.nl voor meer informatie en voorbeeld – projecten. of neem contact op: bas@ex-natura.nl

Webadres
www.ex-natura.nl