iCircl

Wij hebben een meerjarig bouwprogramma ontworpen met concrete bouw- en ontwikkelconcepten als fundament. Hiermee kunnen wij projecten ondersteunen en procesbegeleiding bieden om uw circulaire project te doen slagen. 

Naast het bouwprogramma organiseren wij per kwartaal verschillende Community’s of Practice (CoP’s),  Tijdens de CoP’s behandelen wij directe vragen uit de markt en delen wij geleerde zaken. Doordat verschillende stakeholders uit de bouwsector hieraan deelnemen ontstaat er een interessant dialoog over een gehele keten. Niet praten, maar doen.

Volg iCircl :

Webadres
www.icircl.nl