PULSAQUA

Bij PULSAQUA geloven we dat we de belangrijkste vraagstukken in onze samenleving het best op kunnen lossen en beantwoorden door samen te werken. We leven in een wereld waar klimaatverandering en milieuvervuiling aan de orde van de dag zijn. Hierdoor komen extreme omstandigheden zoals droogte en overstromingen steeds vaker voor, met andere problemen zoals overbelaste rioleringen, hittestress in stedelijke gebieden, degradatie van ecoystemen en plastic vervuiling als gevolg. Dit brengt niet alleen onze eigen gezondheid en toekomst, maar ook die van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar.

Wij creëren niet alleen aandacht, maar zoeken ook naar antwoorden en innovatieve oplossingen voor deze uitdagingen. Zo werken wij aan het vergroten van bewustzijn en bieden wij tegelijkertijd handvatten om met deze problemen aan de slag te gaan. Kortom: wij werken richting planetair burgerschap, waar de samenleving zich bewust beweegt naar een betere toekomst.

Dit alles doen wij o.a. met behulp van zogenaamde citizen science methodieken, synthetisering van kennis, impact analyses en door stakeholder-betrokkenheid te genereren. We ontwikkelen citizen science projecten, verbeteren en ondersteunen bestaande citizen science programma’s, en geven advies en workshops over het inzetten van citizen science voor water-, klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken.

Volg PULSAQUA :