BlueCity-Header-Circulaire-Voorbeeldstad-blauwe-economie

BlueCity is een circulaire voorbeeldstad middenin Rotterdam. Binnen ons ecosysteem van sociale ondernemers en radicale disruptanten bestaat zoiets achterhaalds als afval niet. De output van de één is namelijk de input van de andere ondernemer. In BlueCity is afval een waardevolle bouwsteen. Zo creëren we, samen met onderzoekers, onderwijzers, makers en stadsboeren, een circulaire economie, sluiten we kringlopen en vormen we de stad én de economie van de toekomst.