Disclaimer & Privacy Statement

Op de website van BlueCity 010 BV (‘BlueCity’ of ‘wij’) zijn de Algemene voorwaarden van BlueCity van toepassing. Door de website te gebruiken, word je (‘de gebruiker’ of ‘de bezoeker’) geacht deze te accepteren.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BlueCity is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BlueCity.

Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter. BlueCity streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BlueCity te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. BlueCity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy Statement

Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. In het kader van onze dienstverlening legt BlueCity gegevens van jou vast.

Op de website van BlueCity worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het aantal contactformulieren dat ingevuld is, zonder deze bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren en de content op een juiste wijze aan te bieden. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan BlueCity haar dienstverlening verder verbeteren. Daarbij maken we onder andere gebruik van cookies.

Bekijk hier ons uitgebreide Privacy Statement.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je eigen computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Bekijk hier ons uitgebreide Cookie Statement.

Algemene Voorwaarden

BlueCity werkt met algemene voorwaarden. Daarin leggen we vast hoe wij in onze samenwerkingen en partnerships staan.

Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer/privacy statement wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van http://www.bluecity.nl op deze pagina. Heb je vragen over deze Disclaimer, Privacy Statement of Cookie Statement? Stuur een bericht naar info@bluecity.nl.