Partnership met BlueCity

Nieuwe circulaire business creëren? Welkom in BlueCity! Sámen veranderen we de economie radicaal – van lineair naar circulair. Op zijn Rotterdams, door te doen, samen met ondernemers, intrapreneurs, innovators en high potentials. Hier ligt het begin van business development, circulair ondernemen en innovatie voor jouw organisatie. 

We helpen graag de footprint te verkleinen en het huidige waardeverlies binnen jouw bedrijf om te zetten in kansen voor new business. Met onze ruime ervaring, team, kennis, methodieken én netwerk, en binnen verschillende soorten trajecten. Van verkenning tot stappenplan en concrete business case – er is veel mogelijk.

Deze bedrijven zijn al met ons aan de slag gegaan

ENGIE, LeGrand, ABB, Technische Unie, Friesland Campina, Sodexo, WEPA, Nationale Nederlanden, Forbo, Hoogheemraadschap, BAM.

Zet de stap naar circulaire economie

circular business development

Doe mee en vergroot je je concurrentiekracht: 

 • • creëer nieuwe waarden voor je organisatie en klanten, 
 • • krijg toegang tot concreet bruikbare kennis en design tools die intern gedeeld (en daarna voor andere circulaire projecten ingezet) kunnen worden 
 • • verwerf zicht op zowel de voor je bedrijf realiseerbare circulaire plannen op korte termijn, als op mogelijke systeemveranderingen, als stip aan de horizon.

Zet waardeverlies om in new circular business! Begin nú met circulair ondernemen en innovatie binnen jouw organisatie.

Interesse?

Neem contact op met Niels Braamse via n.braamse@bluecity.nl

Zes circulaire trajecten in BlueCity

Sodexo’s Plastic Design Team tijdens de Plastic Circular Challenge

In ons pand met 12.000 m2 en +30 ondernemers werken we al ruim vijf jaar aan een circulaire economie. Op basis hiervan bieden we jouw bedrijf verschillende trajecten om te komen tot circulaire business:

CIRCO Track Circulaire Sprint Circular Challenge Living Lab Stakeholder inspiratie evenement Prototyping in het LAB
1 – 3 dagen Week 6 weken 4 – 6 maanden 1 dag 2-6 maanden
Van inzicht in de circulaire economie en de design principes naar een eerste business model. Van probleem naar nieuwe idee met MVP en eerste validatie bij de klant. Van een reststroom of uitdaging naar een nieuw product Een bij klanten gevalideerd circulair product of -dienst met draagvlak en in lijn met de strategie.  Krijg medewerkers, (keten-)partners en/of (potentiële) klanten mee in de circulaire economie. Biodesigners en biotechnologen gaan met jouw innovatie team aan de slag op zoek naar nieuwe materialen en innovatieve toepassingen.

Werkwijze

Samen komen we tot nieuwe circulaire producten, diensten en ondernemingen. Alles wat we samen ontwikkelen voldoet aan de volgende eisen: het business model klopt, is schaalbaar en maakt impact.

Wil je meer informatie over bovenstaande trajecten? 

Neem contact op met Niels Braamse via n.braamse@bluecity.nl

Stap voor stap naar een circulaire business

new circulaire business development

De route van de oude economie naar nieuwe circulaire business verloopt volgens deze stappen:

 • • Explore – Bedrijf/probleem-match
  We duiken dieper in de stromen binnen het  bedrijf, de markt, de circulaire economie en/of het systeem om goed te begrijpen waar de kansen liggen, wat het probleem is en met wie we dat willen oplossen. 
 • • Match –  Probleem/team-match
  We stellen een multidisciplinair team samen dat bestaat uit doeners, interne voorlopers en specialisten vanuit verschillende ketenpartijen en/of zoeken mee naar bestaande ondernemingen die het probleem al (deels) hebben opgelost.
 • • Tinker – Probleem/oplossing-match
  Het team ontwikkelt nieuwe producten, diensten of proposities met impact. Met het BlueCity Lab en ondernemers uit ons ecosysteem kunnen we komen tot fundamenteel nieuwe oplossingen, materialen of innovaties. 
 • • Test – Oplossing/klant-match & prototyping
  We testen of de aannames, of het product daadwerkelijk het probleem in de markt (valide) oplost én kijken of en hoe het daadwerkelijk kan werken (haalbaar).
 • • Build – Businessmodel/markt-match
  We ontwikkelen propositie en businessmodel, kijken naar de juridische insteek, borgen de doelen binnen de organisatie en mobiliseren zowel partners als klanten.
 • • Grow – Product/markt-match
  Teams en producten ontwikkelen zich verder binnen de organisatie en/of kunnen terecht in BlueCity waar we incubatie en acceleratie ondersteunen.  

Interesse?

Neem contact op met Niels Braamse via n.braamse@bluecity.nl

Randvoorwaarden

Innovatie vraagt meer dan alleen ‘doen’. Zeker bij ontwrichtende ontwikkelingen als de circulaire economie is het belangrijk om te zorgen dat de randvoorwaarden voor succes aanwezig zijn.  

 • • Strategie
  Circulariteit is disruptief en vraagt om uitlijning met de koers die wordt gevaren. Dat doen we dus voordat we beginnen.
 • • Inspiratie
  Bezig zijn met positieve impact is aanstekelijk – samen zorgen we dat het gaat lopen als een vuurtje door de hele organisatie. 
 • • Intrinsieke drive
  De overgang naar een circulaire economie vraagt intrinsieke drive. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de purpose van de organisatie en de mensen daarbinnen.  
 • • Ketensamenwerking
  Een circulaire economie mogelijk maken zonder ketenpartners is onmogelijk. We helpen ze te bereiken en mobiliseren.
 • • Draagvlak en buy-in
  We gaan alleen aan de slag als er (potentie is voor) serieus commitment. Daarom helpen we bij het creëren van draagvlak – van de CEO tot uitvoerders – want dat bepaalt het succes op de lange termijn.
 • • Impact
  We vermijden ‘burden shifting’ en zorgen dat we weten wat het effect van producten en diensten is op grondstoffen en ecosystemen.  
 • • Geen nieuwe rapporten
  als (enige) uitkomst. Wetenschap en onderzoek is belangrijk, maar wel als onderbouwing/marktanalyse van een product of dienst. 
 • • Delen
  De lessen die we leren en de blauwdrukken die we ontwikkelen delen we waar mogelijk. 
 • • Kapitaal
  Van lineair naar circulair vraagt uiteindelijk om investeringen. Wij helpen met de juiste constructies en het juiste netwerk. 

Interesse?

Neem contact op met Niels Braamse via n.braamse@bluecity.nl