Yvette Govaart

Yvette-1

Rethink, redefine, redesign – dát is de basis van vastgoed voor deze voormalig financieel expert. Niet ‘meer’, maar ‘beter’ maken. Urban producer die vanuit COUP BlueCity duurzaam transformeert tot circulaire voorbeeldstad.

Coup vindt niet alleen dat het anders moet, ze doet het ook. Coup verbindt alle partijen en organiseert alle kennis en middelen die nodig zijn om een project voor elkaar te krijgen. Van concept tot financiering. Van eigenaar tot gebruikers. Gezamenlijk risicodragend, gezamenlijk waarde-creërend en waarde-delend. Inclusief zijzelf, als producent. Het toevoegen van waarde, in de meest brede betekenis, is het motto van COUP.

 

 


+31 6 41714787 yvette@bluecity.nl